O czasopiśmie

„Studia i Analizy Nauk o Polityce” (ang. ‘Studies and Analyses of Political Science’) są afiliowane przy Instytucie Nauk o Polityce i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wydawane są od 2020 r. Czasopismo stanowi ważne akademickie forum prezentacji studiów, rozszerzonych i pogłębionych analiz i oceny kluczowych zagadnień politycznych, militarnych i gospodarczych zarówno na poziomie globalnym, regionalnym, jak i lokalnym. Publikacje mające walor naukowy i praktyczny, obejmują artykuły, raporty z badań, recenzje, sprawozdania i polemiki. W czasopiśmie publikowane są artykuły w języku polskim, angielskim i ukraińskim.

Problematyka pisma obejmuje zagadnienia z zakresu szeroko rozumianych nauk o polityce i administracji, stosunków międzynarodowych, bezpieczeństwa, historii najnowszej oraz komunikowania politycznego. Każdy dział jest redagowany przez niezależny zespół redaktorski tworzony przez naukowców, pracowników ośrodków współpracujących z redakcją w Polsce i za granicą, specjalistów w swoich dziedzinach.