Zespół redakcyjnyRedaktor naczelny:

dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
aturecka@kul.pl 
ORCID: 0000-0003-3657-9862 

Członkowie redakcji:

dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
bpiskorska@kul.pl
ORCID: 0000-0002-9089-5156

dr Agnieszka Zaręba  (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) agnieszka.zareba@kul.pl
ORCID: 0000-0003-1639-0413

prof. dr hab. Marek Wierzbicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) - redaktor językowy
marek.wierzbicki@kul.pl
ORCID: 0000-0001-8937-3257

Rada Naukowa:

Dr Adrian CorpadeanBabeş-Bolyai University, Rumunia

Dr hab. Tomasz Grosse, prof. UW, Uniwersytet Warszawski, Polska

Dr hab. Małgorzata Kamola-Cieślik, prof. US, Uniwersytet Szczeciński, Polska

Prof. Anatoliy Kruglashov, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza, Ukraina

Prof. Gabor Lagzi, Ambasada Węgier w Warszawie, Polska

Dr hab. Rafał Leśniczak, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska

Prof. Markijan Malski, Lwowski Uniwersytet im. Iwana Franki, Ukraina

Dr hab. Ewa Marciniak, Uniwersytet Warszawski, Polska

Prof. Grygorii Monastyrskyi, Zachodnioukraiński Uniwersytet Narodowy, Ukraina

Dr hab. Paweł Olszewski, prof. ISP PAN, ISP PAN, Polska

Associate Prof. Dr Ozan Örmeci, Istanbul Gedik University, Turcja 

Dr Natalia PutinăMoldova State University, Mołdawia

Dr hab. Anna Skolimowska, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Polska

Dr hab. Paweł Turczyński, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski, Polska

Prof. Jaroslav Usiak, Matej Bel University in Banska Bystrica, Słowacja

Associate Professor Dr. Mustafa YASAN, Sakarya University, Turcja