Zespół redakcyjnyRedaktor naczelny:
dr hab. Beata Piskorska, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
bpiskorska@kul.pl
ORCID: 0000-0002-9089-5156

Członkowie redakcji:
dr hab. Agnieszka Łukasik-Turecka, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
aturecka@kul.pl 
ORCID: 0000-0003-3657-9862 

dr Agnieszka Zaręba  (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) agnieszka.zareba@kul.pl
ORCID: 0000-0003-1639-0413

prof. dr hab. Marek Wierzbicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) - redaktor językowy
marek.wierzbicki@kul.pl
ORCID: 0000-0001-8937-3257

 

Rada Naukowa:

Dr Adrian CorpadeanBabeş-Bolyai University, Rumunia

Dr hab. Tomasz Grosse, prof. UW, Uniwersytet Warszawski

Prof. Anatoliy Kruglashov, Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza

Prof. Gabor Lagzi, Ambasada Węgier w Warszawie

Prof. Markijan Malski, Lwowski Uniwersytet im. Iwana Franki

Dr hab. Ewa Marciniak, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Paweł Olszewski, prof. ISP PAN, ISP PAN

Associate Prof. Dr Ozan Örmeci, Istanbul Gedik University 

Dr Natalia PutinăMoldova State University

Dr hab. Anna Skolimowska, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dr hab. Paweł Turczyński, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski

Prof. Jaroslav Usiak, Matej Bel University in Banska Bystrica, Słowacja

Associate Professor Dr. Mustafa YASAN, Sakarya University Turkey