Kontakt

Studia i Analizy Nauk o Polityce
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
Konwikt, p. 112
(81) 445 43 94
studiaianalizy@kul.pl

Główna osoba do kontaktu

dr Dariusz Adam Szkutnik
(81) 445 43 94

Wsparcie techniczne