Recenzenci

Recenzenci 2020

Ewa Maria Marciniak (Uniwersytet Warszawski) https://orcid.org/0000-0001-7686-8509

Andrzej Gil (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) https://orcid.org/0000-0002-6415-8339

Agnieszka Walecka-Rynduch (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) https://orcid.org/0000-0001-9869-7982

Małgorzata Adamik-Szysiak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) https://orcid.org/0000-0002-3372-0202

Marcin Pomarański (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) https://orcid.org/0000-0001-5008-2612

Wojciech Gizicki (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) https://orcid.org/0000-0002-1323-5912

Edward Haliżak (Uniwersytet Warszawski) https://orcid.org/0000-0001-9123-132X

Rafał Klepka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) https://orcid.org/0000-0002-7691-3143

Ivan Pankevych (Uniwersytet Zielonogórski) https://orcid.org/0000-0003-2826-9610

Mariusz Ruszel (Uniwersytet Rzeszowski) https://orcid.org/0000-0003-1546-6754

Andrzej Podraza (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) https://orcid.org/0000-0002-8181-6612

Janusz Filipkowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) https://orcid.org/0000-0002-9836-1597

Stanislav Konečný (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) https://orcid.org/0000-0001-7757-6639

Marcin Kosienkowski (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) https://orcid.org/0000-0002-7827-7371

Tomasz Kubin (Uniwersytet Śląski) https://orcid.org/0000-0002-0984-8089

Dorota Maj (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) https://orcid.org/0000-0001-5348-2283

Jerzy Nikołajew (Uniwersytet Opolski) https://orcid.org/0000-0003-1505-9710

Jakub Olchowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) https://orcid.org/0000-0002-7973-4263

Konrad Pawłowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) https://orcid.org/0000-0003-4095-5963

Andrzej Szabaciuk (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) https://orcid.org/0000-0003-3413-7454

Paweł Turczyński (Uniwersytet Wrocławski) https://orcid.org/0000-0002-0333-9670

Anna Szwed-Walczak (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) https://orcid.org/0000-0002-9878-1401

Michał Paszkowski, (Instytut Europy Środkowej w Lublinie), https://orcid.org/0000-0002-2751-8550

Gediminas Kazėnas (Universytet Michała Romera)

Oleksandr Kuchyk (Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie)