Recenzenci

Recenzenci 2022

Dancák Pavol (Uniwersytet Preszowski) https://orcid.org/0000-0002-8067-5651

Drabczuk  Marta (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) https://orcid.org/0000-0001-8508-5856

Dubaj Stanisław (Akademia Zamojska) https://orcid.org/0000-0001-7959-4742

Gajewski Tomasz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) https://orcid.org/0000-0003-1556-1591

Kasińska-Metryka Agnieszka (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) https://orcid.org/0000-0002-9172-4228

Lewkowicz  Łukasz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) https://orcid.org/0000-0002-0129-785X

Misiągiewicz Justyna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) https://orcid.org/0000-0003-0224-2735

Nowak Zbigniew  (Uczelnia Techniczno-Handlowa im. H. Chodkowskiej) https://orcid.org/0000-0002-9747-6157

Olędzka Justyna (Uniwersytet w Białymstoku) https://orcid.org/0000-0002-7037-277X

Olszewski Piotr (Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie) https://orcid.org/0000-0001-6912-2071

Rajca Lucyna (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) https://orcid.org/0000-0002-3947-1729

Składanowski Marcin (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) https://orcid.org/0000-0003-1437-8904

Soler  Urszula (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) https://orcid.org/0000-0001-7868-8261

Stępniewski Tomasz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) https://orcid.org/0000-0002-4581-5145

Szabaciuk Andrzej (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) https://orcid.org/0000-0003-3413-7454

Szczepanski Jarosław (Uniwersytet Warszawski) https://orcid.org/0000-0002-2054-0069

Tomczak Łukasz (Uniwersytet Szczeciński) https://orcid.org/0000-0002-6808-0364

Wojewódzka-Król Krystyna (Uniwersytet Gdański) https://orcid.org/0000-0003-0296-4201

Załęski Piotr (Uniwersytet Warszawski) https://orcid.org/0000-0002-3854-0091

Recenzenci  2021

Bokajło Justyna (Uniwersytet Wrocławski) https://orcid.org/0000-0002-4953-6039

Chałubińska-Jentkiewicz Katarzyna (Akademia Sztuki Wojennej) https://orcid.org/0000-0003-0188-5704

El Ghamari Magdalena (Collegium Civitas) https://orcid.org/0000-0001-5798-7545

Filipkowski Janusz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)  https://orcid.org/0000-0002-9836-1597

Jukneviciene Vita (Uniwersytet Wileński) https://orcid.org/0000-0001-5910-3010

Jóźwik Bartosz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) https://orcid.org/0000-0002-1418-2031

Kłos Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie) https://orcid.org/0000-0003-1947-046X

Kowalska Monika (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) https://orcid.org/0000-0002-0575-0463

Makuch Anna (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie) https://orcid.org/0000-0002-5222-4407

Marzęda – Młynarska Katarzyna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) https://orcid.org/0000-0002-4608-7290

Leśniczak Rafał (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego) https://orcid.org/0000-0003-0099-4327

Lewkowicz Łukasz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) https://orcid.org/0000-0002-0129-785X

Nowak-Teter Ewa (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) https://orcid.org/0000-0003-3811-6335

Peciakowski Tomasz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) https://orcid.org/0000-0003-4031-3346

Sławek-Czochra Małgorzata (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) https://orcid.org/0000-0002-4732-1341

Solarz Piotr (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie) https://orcid.org/0000-0002-2846-6297

Sosnowska Joanna (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) https://orcid.org/0000-0001-8057-8571

Strizzolo Nicola  (Università degli Studi di Udine, Włochy) https://orcid.org/0000-0001-6384-9210

Szyszka Małgorzata (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) https://orcid.org/0000-0003-1965-3821

Walecka-Rynduch Agnieszka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) https://orcid.org/0000-0001-9869-7982

Wiśniewska-Paź Barbara (Uniwersytet Wrocławski) https://orcid.org/0000-0001-9616-1105

Wołoszyn Jacek (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) https://orcid.org/0000-0002-5563-8074

Zajączkowski Kamil (Uniwersytet Warszawski) https://orcid.org/0000-0002-7412-858X

Recenzenci 2020

Adamik-Szysiak Małgorzata (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) https://orcid.org/0000-0002-3372-0202

Filipkowski Janusz (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) https://orcid.org/0000-0002-9836-1597

Gil Andrzej (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) https://orcid.org/0000-0002-6415-8339

Gizicki Wojciech (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) https://orcid.org/0000-0002-1323-5912

Haliżak Marian (Uniwersytet Warszawski) https://orcid.org/0000-0001-9123-132X

Kazėnas Gediminas (Universytet Michała Romera)

Klepka Rafał (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) https://orcid.org/0000-0002-7691-3143

Konečný Stanislav (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) https://orcid.org/0000-0001-7757-6639

Kosienkowski Marcin (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) https://orcid.org/0000-0002-7827-7371

Kubin Tomasz (Uniwersytet Śląski) https://orcid.org/0000-0002-0984-8089

Kuchyk Oleksandr (Narodowy Uniwersytet im. Iwana Franki we Lwowie) 

Maj Dorota(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) https://orcid.org/0000-0001-5348-2283

Marciniak Ewa Maria (Uniwersytet Warszawski) https://orcid.org/0000-0001-7686-8509

Nikołajew Jerzy (Uniwersytet Opolski) https://orcid.org/0000-0003-1505-9710

Olchowski Jakub (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) https://orcid.org/0000-0002-7973-4263

Pankevych Ivan (Uniwersytet Zielonogórski) https://orcid.org/0000-0003-2826-9610

Paszkowski Michał, (Instytut Europy Środkowej w Lublinie), https://orcid.org/0000-0002-2751-8550

Pawłowski Konrad (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) https://orcid.org/0000-0003-4095-5963

Podraza Andrzej (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) https://orcid.org/0000-0002-8181-6612

Pomarański Marcin(Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) https://orcid.org/0000-0001-5008-2612

Ruszel Mariusz(Uniwersytet Rzeszowski) https://orcid.org/0000-0003-1546-6754

Sobczak Jacek (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie) https://orcid.org/0000-0002-2231-8824

Szabaciuk Andrzej (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II) https://orcid.org/0000-0003-3413-7454

Szwed-Walczak Anna (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) https://orcid.org/0000-0002-9878-1401

Turczyński Paweł (Uniwersytet Wrocławski) https://orcid.org/0000-0002-0333-9670

Walecka-Rynduch Agnieszka (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie) https://orcid.org/0000-0001-9869-7982