Kazimierz Korab, Wojna ideologiczna, Wydawnictwo Międzynarodowy Instytut Edukacji Fundacja, Warszawa 2021, ss. 648

Stanisław Wójcik

Emerytowany profesor KUL , Polska

Abstrakt

.


Pobierz

Opublikowane
2022-12-16


Wójcik, S. . (2022). Kazimierz Korab, Wojna ideologiczna, Wydawnictwo Międzynarodowy Instytut Edukacji Fundacja, Warszawa 2021, ss. 648. Studia I Analizy Nauk O Polityce, (2), 221–224. https://doi.org/10.31743/sanp.13677

Stanisław Wójcik  wojcikst@kul.pl
Emerytowany profesor KUL https://orcid.org/0000-0003-0616-3604Licencja

 Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową. Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.
Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności prawo do:• wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;• utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;• wprowadzenia do pamięci komputera;• rozpowszechniania utworu w sieciach komputerowych (w formie e-booka, PDF) • w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.
Otwarty i bezpłatny dostęp do artykułów - open access