Terroryzm we współczesnej Danii

Piotr Olszewski

Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie , Polska

Abstrakt

Artykuł podejmuje próbę zarysowania problematyki terroryzmu we współczesnej Danii. Terroryzm jest wskazywany jako jeden z istotnych czynników zagrażających temu państwu, obok problemu (konfliktu?) w Arktyce i cyberprzestępczości. W artykule zanalizowano zjawisko ataków terrorystycznych w państwie duńskim, ukazano tematykę bezpieczeństwa państwa w wymiarze instytucjonalnym, w tym ochronę instytucji państwowych. Nadto naświetlono kwestię współczesnych zagrożeń terrorystycznych w Danii, jak i podejmowanych przeciwdziałań w tym zakresie.

Słowa kluczowe:

Terroryzm, Dania, bezpieczeństwo

Bæk Brønsted, L. (2021), Minoritetsdanske drenge som målgruppe i et kriminalitets-forebyggende velfærdsarbejde, „Pædagogik og Unge” 5(2): s. 65–75. DOI: https://doi.org/10.7146/fppu.v5i2.129125

Bartkiewicz, A. (2017), Dania: Rusza proces 15-letniej terrorystki, https://www.rp.pl/Terroryzm/170429973-Dania-Rusza-proces-15-letniej-terrorystki.html (21.07.2021).

Bekendtgørelse (2016/112) af lov om vagtvirksomhed, LBK nr 112 af 11/01/2016.

Bekendtgørelse (2019/1270) af lov om politiets virksomhed, LBK nr 1270 af 29/11/2019.

Bekendtgørelse (2014/1600) af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET), LBK nr 1600 af 19/12/2014.

Danske Terrorsager (2021), https://www.pet.dk/ikke-statslige%20aktoerer/danske%20terrorsager.aspx (20.07.2021).

CTA (2021), Vurdering af terrortruslen mod Danmark, https://www.pet.dk/-Publikationer/~/media/VTD%202021/2021VTDDApdf.ashx (23.07.2021).

CTA (2022), Vurdering af terrortruslen mod Danmark, https://pet.dk/-/media/mediefiler/pet/dokumenter/analyser-og-vurderinger/vurdering-af-terrortruslen-mod-danmark/vurdering-af-terrortruslen-mod-danmark-2022.pdf (12.10.2021).

Delldén, R. (2018), Räddningstjänstens arbete inför eventuella terrorattentat. En övergripande undersökning hur räddningstjänsten arbetar inför terrorhändelser i Sverige, Norge, Finland och Danmark, (Brandingenjör: Luleå tekniska universitet).

Dembowska, S. (2021), Zmarł Kurt Westergaard. Autor kontrowersyjnej karykatury

Mahometa, https://www.euractiv.pl/section/demokracja/news/zmarl-kurt-westergaard-autor-kontrowersyjnej-karykatury-mahometa/ (21.07.2021).

European Union Terrorism Situation and Trend Report (2020), https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-terrorism-situation-and-trend-report-te-sat-2020 (24.07.2021).

Gotfredsen, K. (2018), Terrorcellen fra Vollsmose og den hemmelige agent, (Kopenhaga: People’sPress).

Hemmingby C., P. Håkon Sand, T. Bjørgo, A. Snortheimsmoen (2015), Sikring av sentrale myndighetsinstitusjoner i et utvalg land. Rollefordeling mellom politi og annet sikkerhetspersonell i Storbritannia, Tyskland, Danmark og Sverige, (Oslo: Politihøgskolen).

Hemmingsen, A.S. (2015), The Danish Approach to Countering and Preventing Extremism and Radicalization, IIS REPORT 2015: 15, https://www.files.ethz.ch/isn/195784/DIIS_Report_2015_15.pdf (24.07.2021).

Mariager, R., A. Wivel (red.). (2019), Hvorfor gik Danmark i krig? Irak og tværgående analyser, (Kopenhaga: Rodendahls Lager og Logistik).

Mayli Albæk M., L. Dalsgaard, N. Reé Mikkelsen (2019), Terroristen fra Nørrebro.Jagten på Omar el-Hussein, (Kopenhaga: Politikens Verlag).

Nowacka-Isaksson, A. (2017), Terroryzm: coraz więcej dżihadystek, https://www.rp.pl/Prawo-karne/307099993-Terroryzm-coraz-wiecej-dzihadystek.html (21.07.2021).

Ovig Knudsen, P. (2008), Blekingegadebanden, (Oslo: Press).

Strand, F. (2020), Da terroren rante Danmark, htps://www.dansk-politi.dk/nyheder/terroren-ramte-danmark (18.07.2021).

Taggatz Jensen, E., J. Bjønsson Haraldsen, J. Dalsgaard, K. Tugger Nielsen (2015), SSP – et kriminalpræventivt arbejde, htps://rucforsk.ruc.dk/ws/portalfiles/portal/57827941/SSP_-_et_kriminalpræventivt_arbejde.pdf (28.10.2022).


Opublikowane
2022-12-16


Olszewski, P. (2022). Terroryzm we współczesnej Danii. Studia I Analizy Nauk O Polityce, (2), 15–28; 29. https://doi.org/10.31743/sanp.14601

Piotr Olszewski  piotr.olszewski@wsgk.com.pl
Akademia Nauk Stosowanych Gospodarki Krajowej w Kutnie https://orcid.org/0000-0001-6912-2071Licencja

 Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową. Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.
Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności prawo do:• wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;• utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;• wprowadzenia do pamięci komputera;• rozpowszechniania utworu w sieciach komputerowych (w formie e-booka, PDF) • w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.
Otwarty i bezpłatny dostęp do artykułów - open access