Kontakt

Studia Prawnicze KUL
al. Racławickie 14
20-950 Lublin;
(+48) 81 445 37 12
sp_red@kul.pl

Wydawnictwo:
Wydawnictwo KUL,
ul. Konstantynów 1H
20-708 Lublin
tel. (+48) 81 740 93 40
e-mail: wydawnictwo@kul.pl

Obsługa sekretarska czasopisma:
Monika Popek
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
p. CP-22
tel. (81) 445 37 12
sp_red@kul.pl

Główna osoba do kontaktu

Redakcja Studiów Prawniczych KUL
(81) 445 37 12

Wsparcie techniczne

Piotr Karwasiński