Kontakt

Studia Prawnicze KUL
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II | The John Paul II Catholic University of Lublin
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

Główna osoba do kontaktu

Monika Popek (sekretarz redakcji)
(81) 445 37 12

Wsparcie techniczne

Piotr Karwasiński