OPŁATY, ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Redakcja nie pobiera od autorów opłat za publikację tekstu na łamach czasopisma. Dostęp do treści czasopisma jest bezpłatny.  Czasopismo nie publikuje reklam. Źródła finansowania czasopisma stanowią programy ministerialne i dotacje uczelni.

 

Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych" na podstawie umowy nr RCN/SN/0317/2021/1 z dnia 7 grudnia 2022 r. Okres realizacji projektu: 1 grudnia 2022 r. - 30 listopada 2024 r. Wartość dofinansowania: 75 342,70PLN.

Celem programu jest wsparcie redakcji czasopisma "Studia Prawnicze KUL" w realizacji strategii jego rozwoju, obejmującej działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.