"Studia Prawnicze KUL" w bazie Web of Science!

07-11-2023

Szanowni Państwo,

z radością informujemy, że czasopismo Studia Prawnicze KUL zostało włączone do bazy Web of Science i będzie indeksowane w Emerging Sources Citation Index. Dziękujemy wszystkim Autorom, Recenzentom i Współpracownikom czasopisma za obecność i współpracę!

Zespół redakcyjny Studiów Prawniczych KUL