Zgłaszanie tekstów

12-02-2020

Teksty aplikujące do publikacji na łamach czasopisma Studia Prawnicze KUL prosimy zgłaszać za pośrednictwem platformy CzasKUL.

Wcześniejsza strona internetowa czasopisma: http://www.kul.pl/studia-prawnicze-kul,188.html, nie będzie już aktualizowana. Można natomiast znaleźć na niej numery archiwalne czasopisma (zakładka Archiwum).