Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Fragmentacja prawa międzynarodowego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, ss. 438

Przemysław Saganek

Polska Akademia Nauk , Polska


Pobierz

Opublikowane
2020-12-30


Saganek, P. (2020). Ewelina Cała-Wacinkiewicz, Fragmentacja prawa międzynarodowego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2018, ss. 438. Studia Prawnicze KUL, (2), 425–432. https://doi.org/10.31743/sp.11904

Przemysław Saganek 
Polska Akademia Nauk https://orcid.org/0000-0002-9877-8376Licencja

Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.

Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności prawo do:

  • wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;
  • utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
  • wprowadzenia do pamięci komputera;
  • rozpowszechniania utworu w sieciach komputerowych (w formie e-booka, PDF)
    - w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.

Otwarty i bezpłatny dostęp do artykułów - open access