Dorastanie i pamięć marginesów w powieści "Billy’s Boy" Patricii Nell Warren (Patricii Kiliny)

Mateusz Świetlicki, dr

Uniwersytet Wrocławski , Polska

Justyna Mętrak, Pani

Uniwersytet Wrocławski , Polska

Abstrakt

Chociaż wiele serwisów informacyjnych na Ukrainie zamieściło wiadomość o śmierci Patricii Nell Warren, na chwilę obecną żaden z jej anglojęzycznych utworów nie został przetłumaczony na język ukraiński. Fakt ten wydaje się zaskakujący, ponieważ Warren, pierwsza żona Jurija Tarnawskiego, opublikowała w latach 60. kilka tomików poezji w języku ukraińskim pod pseudonimem Patricia Kilina, a tym samym ma silny związek z ukraińskim procesem literackim. Choć opublikowano kilka artykułów naukowych na temat najpopularniejszej powieści Warren pt. The Front Runner (1974), jej kontynuacje nie zostały jeszcze odpowiednio przebadane. Celem artykułu jest wypełnienie tej luki poprzez analizę powieści Billy’s Boy (1997) w perspektywie studiów nad pamięcią. Analizując ten utwór, autorzy artykułu chcą argumentować, że przedstawiając doświadczenia związane z dorastaniem Johna Williama, dwunastoletniego syna Billy’ego Sive’a, który próbuje odnaleźć własną tożsamość i dowiedzieć się więcej o swoim ojcu, Warren udaje się nie tylko pokazać, że kultywowanie postpamięci o zmarłym ojcu i próba zrozumienia własnych korzeni są kluczowe w procesie dojrzewania Williama, ale także ukazuje zmiany społeczne zachodzące w Stanach Zjednoczonych pod koniec lat 90. oraz znaczenie zachowania pamięci o zmaganiach i osiągnięciach poprzednich pokoleń społeczności LGBTQ.

Słowa kluczowe:

dorastanie, pamięć, postpamięć, literatura amerykańska, literatura ukraińska, pamięć marginesów

Anderson Eric. 2005. In the Game: Gay Athletes and the Cult of Masculinity. New York: State University of New York.

Anderson Eric. 2009. Inclusive Masculinity: The Changing Nature of Masculinities. New York: Routledge.

Assmann Aleida. 2012. Cultural Memory and Western Civilization: Functions, Media, Archives, Cambridge: Cambridge University Press.

Connell R. W and James W. Messerschmidt. 2005. Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept. “Gender and Society” Vol. 19, No. 6 (December): 829-859.

Connell R. W. 1995. Masculinities. University of California Press.

Edwards-Stout Kergan. Legendary Author Patricia Nell Warren: Ever the Front Runner. HuffPost, 16 Jan. 2013. In: www.huffingtonpost.com/kergan-edwardsstout/patricia-nell-warren_b_2452879.html. [accessed 17 october 2019].

Erll Astrid. 2011. Memory in Culture, Basingstoke: Palgrave MacMillan.

Flowers Barri R. 2001. Runaway Kids and Teenage Prostitution: America’s Lost, Abandoned, and Sexually Exploited Children. Westport: Praeger Publishers.

Halbwachs Maurice. 1992. On collective memory. Ed. and trans. by Lewis Coser. Chicago: University of Chicago Press.

Hirsch Marianne. 2008. The Generation of Postmemory, „Poetics Today” nr 29(1): 103-128.

Kilina Patricia. 1960. Tragedìâ džmelìv, Nʹû-Jork: V-vo Nʹû Jorksʹkoï grupi,. Full text available at http://www.ukrcenter.com/Література/Патриція-Килина/67847/Я-хочу-бути-без-червоних-і-без-чорних, access: 29.10.2019..

Kimmel Michael. 2013. Angry White Men : American masculinity at the end of an era. New York: Nation Books.

Nelson Emmanuel S. 2009. Encyclopedia of Contemporary LGBTQ Literature of the United States [2 volumes]. Westport: Greenwood Press.

Olsen Bjørnar. 2013. In Defense of Things: Archaeology and the Ontology of Objects. Lanham (Maryland): AltaMira Press.

Pascoe C. J. 2007. Dude, You’re a Fag: Masculinity and Sexuality in High School. Berkeley: University of California Press.

Revakovič Marìâ. 2005. Krìzʹ ìnšu prizmu (Pro fenomen ì poezìû Nʹû-Jorksʹkoï grupi). In: Pìvstolìttâ napìvtišì: Antologìâ poezìï Nʹû-Jorksʹkoï grupi. Ed. M. Revakovič. Kyiv: Fakt: 17-40.

Seaton Jaimie. 2017. Homeless rates for LGBT teens are alarming, but parents can make a difference. The Washington Post, 29 Mar.. In: www.washingtonpost.com/news/parenting/wp/2017/03/29/homeless-rates-for-lgbt-teens-are-alarming-heres-how-parents-can-change-that/ [accessed 19 October 2019].

Smit Peter J. et al. 2012. HIV-related stigma within communities of gay men: A literature review. “AIDS Care” Vol. 24, No. 3-4 (April): 405-412.

Svêtlìckì Mateuš. 2018. Zmagannâ za ìdentičnìstʹ ì spori pro dosvìd. The Front Runner Patricìï Nell Vorren, „Lìteraturoznavčì obrìï. Pracì molodih učenih” vol. 25: 75-82.

Steuernagel Trudy. 1986. Contemporary Homosexual Fiction and Gay Rights. “The Journal of Popular Culture” 1986: 125-134.

Świetlicki Mateusz. 2016. Nie nazywaj mnie pedałem – homofobia i homohisteria w prozie Serhija Żadana. „Poznańskie Studia Slawistyczne” nr 11: 157-170.

Warren Patricia Nell. 1997. Billy’s Boy. Beverly Hills: Wildcat Press.

Warren Patricia Nell. 1997. Tragedy of Bees — My Years as a Poet in Exile. IN: The Best of the Harvard Gay & Lesbian Review. Ed. R. Schneider. Philadelphia: Temple University Press: 30–40.


Opublikowane
2020-12-23Mateusz Świetlicki, dr  mateusz.swietlicki@uwr.edu.pl
Uniwersytet Wrocławski https://orcid.org/0000-0001-7009-3837
Justyna Mętrak, Pani 
Uniwersytet Wrocławski https://orcid.org/0000-0001-9861-4403