Polityka w muzyce, muzyka w polityce. Przypadek zespołu Hucuł Kalipso

Igor Ksenicz

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu , Polska

Abstrakt

Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie o zaangażowanie polityczne ukraińskiej muzyki popularnej na przykładzie zespołu Hucuł Kalipso (HK). Grupa z Czerniowców wykonuje „hucuł-hop”, czyli połączenie muzyki afroamerykańskiej z folklorem huculskim. W swoich tekstach HK porusza przede wszystkim tematykę społeczną, której istotną część stanowi polityka. Zawarty w utworach żartobliwy komentarz można uznać za krytykę zastanych na Ukrainie patologii: paternalizmu, korupcji, kumoterstwa i populizmu. HK należy do grupy świadomych społecznie popularnych artystów ukraińskich promujących nowoczesny patriotyzm.

Słowa kluczowe:

kultura popularna, muzyka popularna, polityka, Ukraina

Monografie:
Jeziński Marek. 2011. Muzyka popularna jako wehikuł ideologiczny. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
Zwoliński Andrzej. 2004. Dźwięk w relacjach społecznych. Kraków: Wydawnictwo WAM.
Artykuły w czasopismach:
Adorno Theodor W. 2015. O muzyce popularnej. Tłum. J. Kasperski. „Res Facta Nova” nr 16 (25): 75-98.
Massaka Iwona. 2003. Polityczna funkcja muzyki. Antyteza estetyki autonomii dzieła muzycznego. „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” nr 1: 75-94.
Massaka Iwona. 2005. Epifenomenalny i istotowy wymiar muzyki w polityce. „Środkowoeuropejskie Studia Polityczne” nr 1: 155-168.
Publikacje internetowe:
Âtelʹ Katerina. «Muzika poza polìtikoû»: âk dovgo našì muzikanti budutʹ prihovuvati svoï poglâdi. W: https://liroom.com.ua/blogs/vote_or_die/ [Dostęp 29.11.2020] [Ятель Катерина. «Музика поза політикою»: як довго наші музиканти будуть приховувати свої погляди].
Indycka-Rosół Sylwia. Przemyśl: Ukraiński zespół Ot Vinta miał zagrać koncert podczas Dni Kupały. Teraz ma zakaz wjazdu do Polski. W: https://www.se.pl/rzeszow/przemysl-ukrainski-zespol-ot-vitna-mial-zagrac-koncert-podczas-dni-kupaly-teraz-ma-zakaz-wjazdu-do-polski-aa-9jHS-FJ5M-eeCY.html [Dostęp 29.11.2020].
Gucul Kalìpso (Gutsul Calipso). W: https://www.facebook.com/GutsulCalipso [Dostęp 30.11.2020] [Гуцул Каліпсо (Gutsul Calipso)].
Ìstorìâ Ïdnogo gUcula. W: https://maidan.org.ua/arch/culture/1090517607.html [Dostęp 30.11.2020] [Історія Їдного гУцула].
Kuzʹma «Skrâbin» vpervye otkrovenno rasskazal, počemu vystupal za Ânukoviča. W: https://viva.ua/lifestar/news/26415-kuzjma-skryabin-vpervie-otkrovenno-rasskazal-pochemu-vistupal-za-yanukovicha.html [Dostęp 29.11.2020] [Кузьма «Скрябин» впервые откровенно рассказал, почему выступал за Януковича].
NSTU oprilûdnila častinu dogovoru z učasnikom Êvrobačennâ. W: https://www.pravda.com.ua/news/2019/02/27/7207870/ [Dostęp 30.11.2020] [НСТУ оприлюднила частину договору з учасником Євробачення].
Pìslâ skasuvannâ koncertìv Babkìn viznav Rosìû agresorom. W: https://life.pravda.com.ua/culture/2017/10/12/226954/ [Dostęp 30.11.2020] [Після скасування концертів Бабкін визнав Росію агресором].
Trebunâ Vlad. Andrìj RUDÌK: «Nam potrìbna kulʹturna decentralìzacìâ». W: https://gk-press.if.ua/andrij-rudik-nam-potribna-kulturna-detsentralizatsiya/ [Dostęp 1.12.2020] [Требуня Влад. Андрій РУДІК: «Нам потрібна культурна децентралізація»].
U Lʹvovì zìrvali koncert Babkìna čerez vistupi artista v RF. W: https://www.pravda.com.ua/news/2017/10/7/7157640/ [Dostęp 30.11.2020] [У Львові зірвали концерт Бабкіна через виступи артиста в РФ].
Učasnicâ Êvrobačennâ Maruv: Â gotova vìdmovitisâ vìd vistupìv u Rosìï. W: https://www.pravda.com.ua/news/2019/02/25/7207587/ [Dostęp 30.11.2020] [Учасниця Євробачення Maruv: Я готова відмовитися від виступів у Росії].
Vasilenko Svìtlana. Oleg Skripka: Dlâ lûdej, âkì ne možutʹ vivčiti movu, treba stvoriti getto. W: https://life.pravda.com.ua/culture/2017/04/20/223718/ [Dostęp 29.11.2020] [Василенко Світлана. Олег Скрипка: Для людей, які не можуть вивчити мову, треба створити гетто].
Vìdomì deputati, ŝo v Rosìï "vìdstoûûtʹ ìnteresi rusʹkogo mira". W: https://www.pravda.com.ua/news/2014/09/18/7038181/ [Dostęp 29.11.2020] [Відомі депутати, що в Росії "відстоюють інтереси руського мира"].
Vokalìst gurtu "Gucul Kalìpso" Bogdan Fedčuk pro proŝalʹnij koncert gurtu. W: https://www.youtube.com/watch?v=ien7HJ-8k_0 [Dostęp 30.11.2020] [Вокаліст гурту "Гуцул Каліпсо" Богдан Федчук про прощальний концерт гурту].

Opublikowane
2021-12-23


Ksenicz, I. (2021). Polityka w muzyce, muzyka w polityce. Przypadek zespołu Hucuł Kalipso. TEKA Komisji Polsko-Ukraińskich Związków Kulturowych, 6(16), 97–109. https://doi.org/10.31743/tkpuzk.12714

Igor Ksenicz  igor.ksenicz@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu