Kontakt

Redakcja "Teologii w Polsce"
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin
tel. 81 445 41 01

Sekretarz Redakcji:
Marcin Walczak
marwal8@wp.pl
tel. 726 413 264

Wydawca:
Towarzystwo Teologów Dogmatyków & Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

Wydawnictwo:
Wydawnictwo KUL
Konstantynów 1H
20-708 Lublin
wydawnictwo@kul.lublin.pl
tel. 81 740 93 40

Główna osoba do kontaktu

Ks. Janusz Lekan

Wsparcie techniczne