RECENZENCI

2023

Jarosław Babiński (UKSW, Warszawa), Grzegorz Bachanek (UKSW, Warszawa), Janusz Bujak (USz, Szczecin), Miguel Brugarolas Brufau (Universidad de Navarra), Lajos Dolhai (Egri Érseki Papnevelő Intézet), Wiesław Dąbrowski (Istituto Superiore di Scienze Religiose dell'Aquila), Michał Głowacki (KUL, Lublin), Krzysztof Góźdź (KUL, Lublin), Sylwester Jaśkiewicz (KUL, Lublin), Paweł Kiejkowski (UAM, Poznań), Stanisław Kozakiewicz (UWM, Olsztyn), Thomas Kollamparampil (Dharmaram Vidya Kshetram, Bangalore), Sławomir Kunka (UMK, Toruń), Radoslav Lojan (Katolícka Univerzita v Ružomberku), Oswaldo Martínez Mendoza (Académico Fundación Universitaria Juan de Castellanos, Tunja), Jana Moricová (Katolícka univerzita v Ružomberku), Jarosław Moskałyk (UAM, Poznań), Tomasz Nawracała (UAM, Poznań), Kazimierz Pek (KUL, Lublin), Andrzej Persidok (AKW, Warszawa), Piotr Rossa (UAM, Poznań), Leon Siwecki (KUL, Lublin), Andrzej Wachowicz, Kamil Zadrożny (WSD, Częstochowa)

2022

Jarosław Babiński (UKSW, Warszawa), Grzegorz Bachanek (UKSW, Warszawa), Janusz Bujak (USz, Szczecin), Jerzy Buczek (WSD, Rzeszów), Miguel Brugarolas Brufau (Universidad de Navarra), Lajos Dolhai (Egri Érseki Papnevelő Intézet), Wiesław Dąbrowski (Istituto Superiore di Scienze Religiose dell'Aquila), Jacek Froniewski (PWT, Wrocław), Krzysztof Góźdź (KUL, Lublin), Sylwester Jaśkiewicz (KUL, Lublin), Jacek Kempa (UŚ, Katowice), Paweł Kiejkowski (UAM, Poznań), Dariusz Klejnowski-Różycki (UO, Opole), Thomas Kollamparampil (Dharmaram Vidya Kshetram, Bangalore), Krzysztof Krzemiński (UMK, Toruń), Radoslav Lojan (Katolícka Univerzita v Ružomberku), Oswaldo Martínez Mendoza (Académico Fundación Universitaria Juan de Castellanos, Tunja), Jana Moricová (Katolícka Univerzita v Ružomberku), Jarosław Moskałyk (UAM, Poznań), Antoni Nadbrzeżny (KUL, Lublin), Katarzyna Parzych-Blakiewicz (UWM, Olsztyn), Andrzej Proniewski (UwB, Białystok), Wacław Siwak, Leon Siwecki (KUL, Lublin), Marcin Składanowski (KUL, Lublin), Marek Gilski (UPJPII, Kraków), Sylwester Jaśkiewicz (KUL, Lublin), Krzysztof Krzemiński (UMK, Toruń), Sławomir Pawłowski (KUL, Lublin), Piotr Rossa (UAM, Poznań), Adam Wojtczak (UAM, Poznań)

2021

Grzegorz Bachanek (UKSW, Warszawa), Janusz Bujak (USz, Szczecin), Jerzy Buczek (WSD, Rzeszów), Miguel Brugarolas Brufau (Universidad de Navarra), Lajos Dolhai (Egri Érseki Papnevelő Intézet), Jacek Froniewski (PWT, Wrocław), Sylwester Jaśkiewicz (KUL, Lublin), Jacek Kempa (UŚ, Katowice), Paweł Kiejkowski (UAM, Poznań), Thomas Kollamparampil (Dharmaram Vidya Kshetram, Bangalore),  Stanisław Kozakiewicz (UWM, Olsztyn), Radoslav Lojan (Katolícka Univerzita v Ružomberku), Oswaldo Martínez Mendoza (Académico Fundación Universitaria Juan de Castellanos, Tunja), Jana Moricová (Katolícka Univerzita v Ružomberku), Jarosław Moskałyk (UAM, Poznań), Antoni Nadbrzeżny (KUL, Lublin), Katarzyna Parzych-Blakiewicz (UWM, Olsztyn), Leon Siwecki (KUL, Lublin), Adam Wojtczak (UAM, Poznań), Przemysław Kantyka (KUL, Lublin), Krzysztof Krzemiński (UMK, Toruń), Anna Woźnica (UŚ, Katowice), Jerzy Mycka (UMCS, Lublin), Edward Sienkiewicz (USz, Szczecin)

2020

Grzegorz Bachanek (UKSW, Warszawa), Janusz Bujak (USz, Szczecin), Jerzy Buczek (WSD, Rzeszów), Miguel Brugarolas Brufau (Universidad de Navarra), Lajos Dolhai (Egri Érseki Papnevelő Intézet), Jacek Froniewski (PWT, Wrocław), Przemysław Kantyka (KUL, Lublin), Paweł Kiejkowski (UAM, Poznań), Thomas Kollamparampil (Dharmaram Vidya Kshetram, Bangalore), Krzysztof Krzemiński (UMK, Toruń), Radoslav Lojan (Katolícka Univerzita v Ružomberku), Oswaldo Martínez Mendoza (Académico Fundación Universitaria Juan de Castellanos, Tunja), Anna Woźnica (UŚ, Katowice), Jana Moricová (Katolícka Univerzita v Ružomberku), Jarosław Moskałyk (UAM, Poznań), Jerzy Mycka (UMCS, Lublin), Antoni Nadbrzeżny (KUL, Lublin), Katarzyna Parzych-Blakiewicz (UWM, Olsztyn), Edward Sienkiewicz (USz, Szczecin), Leon Siwecki (KUL, Lublin), Stanisław Kozakiewicz (UWM, Olsztyn), Dariusz Pater (UKSW, Warszawa)

2019

Jarosław Babiński (UKSW, Warszawa), Grzegorz Bartosik (UKSW, Warszawa), Miguel Brugarolas Brufau (Universidad de Navarra), Wiesław Dąbrowski (Istituto Superiore di Scienze Religiose dell'Aquila), Bogumił Gacka (UKSW, Warszawa), Krzysztof Góźdź (KUL, Lublin), Jacek Kempa (UŚ, Katowice), Thomas Kollamparampil (Dharmaram Vidya Kshetram, Bangalore), Mirosław Kowalczyk (KUL, Lublin), Radoslav Lojan (Katolícka Univerzita v Ružomberku), Jana Moricová (Katolícka Univerzita v Ružomberku), Andrzej Proniewski (UwB, Białystok), Leon Siwecki (KUL, Lublin), Cezary Smuniewski (UW, Warszawa), Adam Wojtczak (UAM, Poznań)

2018

Grzegorz Barth (KUL, Lublin), Jerzy Buczek (WSD, Rzeszów), Janusz Bujak (USz, Szczecin), Jacek Froniewski (PWT, Wrocław), Krzysztof Gąsecki (WSD, Pelplin), Mirosław Kowalczyk (KUL, Lublin), Stanisław Kozakiewicz (UWM, Olsztyn), Krzysztof Krzemiński (UMK, Toruń), Piotr Liszka (PWT, Wrocław), Jana Moricová (Katolícka Univerzita v Ružomberku), Jarosław Moskałyk (UAM, Poznań), Antoni Nadbrzeżny (KUL, Lublin), Katarzyna Parzych-Blakiewicz (UWM, Olsztyn), Marcin Składanowski (KUL, Lublin), Jarosław Babiński (UKSW, Warszawa), Szymon Dżyżdżyk (UPJPII, Kraków), Krzysztof Guzowski (KUL, Lublin), Marek Jagodziński (KUL, Lublin), Jacek Kempa (UŚ, Katowice), Paweł Kiejkowski (UAM, Poznań),  Andrzej Proniewski (UwB, Białystok), Wacław Siwak, Edward Sienkiewicz (USz, Szczecin), Leon Siwecki (KUL, Lublin), Henryk Szmulewicz (UPJPII, Kraków), Adam Wojtczak (UAM, Poznań)

2017

Jerzy Buczek (UKSW, Warszawa), Wiesław Dąbrowski (Istituto Superiore di Scienze Religiose dell'Aquila), Bogdan Ferdek (PWT, Wrocław), Stanisław Kozakiewicz (UWM, Olsztyn), Janusz Królikowski (UPJPII, Kraków), Jarosław Lipniak (PWT, Wrocław), Jana Moricová (Katolícka Univerzita v Ružomberku), Antoni Nadbrzeżny (KUL, Lublin), Stanisław C. Napiórkowski, Katarzyna Parzych-Blakiewicz (UWM, Olsztyn), Wacław Siwak, Leon Siwecki (KUL, Lublin), Marcin Składanowski (KUL, Lublin), Henryk Szmulewicz (UPJPII, Kraków)

2016

Janusz Bujak (USz, Szczecin), Jarosław Babiński (UKSW, Warszawa), Wiesław Dąbrowski (Istituto Superiore di Scienze Religiose dell'Aquila), Marek Gilski (UPJPII, Kraków), Krzysztof Guzowski (KUL, Lublin), Paweł Kiejkowski (UAM, Poznań), Henryk Kośla (WSD, Kalwaria Zebrzydowska), Marian Kowalczyk (UKSW, Warszawa), Jarosław Lipniak (PWT, Wrocław), Jana Moricová (Katolícka Univerzita v Ružomberku), Jarosław Moskałyk (UAM, Poznań), Andrzej Proniewski (UwB, Białystok), Henryk Szmulewicz (UPJPII, Kraków), Włodzimierz Wołyniec (PWT, Wrocław)

2015

Bogdan Ferdek (PWT, Wrocław), Dariusz Gardocki (AKW, Warszawa), Jacek Kempa (UŚ, Katowice), Mirosław Kowalczyk (KUL, Lublin), Sylwester Jaśkiewicz (KUL, Lublin), Piotr Liszka (PWT, Wrocław), Jarosław Moskałyk (UAM, Poznań), Katarzyna Parzych-Blakiewicz (UWM, Olsztyn), Kazimierz Pek (KUL, Lublin), Henryk Szmulewicz (UPJPII, Kraków), Włodzimierz Wołyniec (PWT, Wrocław), Jarosław Babiński (UKSW, Warszawa), Grzegorz Barth (KUL, Lublin), Janusz Bujak (USz, Szczecin), Wiesław Dąbrowski (Istituto Superiore di Scienze Religiose dell'Aquila), Krzysztof Guzowski (KUL, Lublin), Marek Jagodziński (KUL, Lublin), Marian Kowalczyk (UKSW, Warszawa), Jana Moricová (Katolícka Univerzita v Ružomberku), Edward Sienkiewicz (USz, Szczecin)

2014

Marek Jagodziński (KUL, Lublin), Mirosław Kowalczyk (KUL, Lublin), Krzysztof Krzemiński (UMK, Toruń),  Jarosław Lipniak (PWT, Wrocław), Antoni Nadbrzeżny (KUL, Lublin), Jacek Neumann (UWM, Olsztyn), Jana Moricová (Katolícka Univerzita v Ružomberku), Mieczysław Ozorowski (UKSW, Warszawa), Andrzej Proniewski (UwB, Białystok), Wacław Siwak, Włodzimierz Wołyniec (PWT, Wrocław), Wiesław Dąbrowski (Istituto Superiore di Scienze Religiose dell'Aquila), Bogdan Ferdek (PWT, Wrocław), Dariusz Gardocki (AKW, Warszawa), Marek Jagodziński (KUL, Lublin), Jacek Kempa (UŚ, Katowice), Marian Kowalczyk (UKSW, Warszawa), Jarosław Kupczak (UPJPII, Kraków), Jarosław Moskałyk (UAM, Poznań), Katarzyna Parzych-Blakiewicz (UWM, Olsztyn), Edward Sienkiewicz (USz, Szczecin), Leon Siwecki (KUL, Lublin), Henryk Szmulewicz (UPJPII, Kraków)

2013

Wiesław Dąbrowski (Istituto Superiore di Scienze Religiose dell'Aquila), Szymon Drzyżdżyk (UPJPII, Kraków), Bogdan Ferdek (PWT, Wrocław), Dariusz Gardocki (AKW, Warszawa), Marek Jagodziński (KUL, Lublin), Jacek Kempa (UŚ, Katowice), Marian Kowalczyk (UKSW, Warszawa), Mirosław Kowalczyk (KUL, Lublin), Jarosław Kupczak (UPJPII, Kraków), Jana Moricová (Katolícka Univerzita v Ružomberku), Jarosław Moskałyk (UAM, Poznań), Mieczysław Ozorowski (UKSW, Warszawa), Andrzej Perzyński (UKSW, Warszawa), Edward Sienkiewicz (USz, Szczecin), Leon Siwecki (KUL, Lublin), Henryk Szmulewicz (UPJPII, Kraków), Włodzimierz Wołyniec (PWT, Wrocław), Janusz Bujak (USz, Szczecin), Bogumił Gacka (UKSW, Warszawa), Krzysztof Kaucha (KUL, Lublin), Jerzy Lewandowski (UKSW, Warszawa), Piotr Liszka (PWT, Wrocław), Kazimierz Pek (KUL, Lublin)

2012

Bogumił Gacka (UKSW, Warszawa), Bogdan Ferdek (PWT, Wrocław), Krzysztof Guzowski (KUL, Lublin), Marek Jagodziński (KUL, Lublin), Jacek Kempa (UŚ, Katowice), Marian Kowalczyk (UKSW, Warszawa), Piotr Liszka (PWT, Wrocław), Jana Moricová (Katolícka Univerzita v Ružomberku), Jarosław Moskałyk (UAM, Poznań), Katarzyna Parzych-Blakiewicz (UWM, Olsztyn), Mieczysław Ozorowski (UKSW, Warszawa), Kazimierz Pek (KUL, Lublin), Andrzej Perzyński (UKSW, Warszawa), Edward Sienkiewicz (USz, Szczecin), Leon Siwecki (KUL, Lublin), Henryk Szmulewicz (UPJPII, Kraków), Włodzimierz Wołyniec (PWT, Wrocław), Mirosław Kowalczyk (KUL, Lublin), Jarosław Kupczak (UPJPII, Kraków), Jerzy Lewandowski (UKSW, Warszawa)

2011

Janusz Bujak (USz, Szczecin), Bogdan Ferdek (PWT, Wrocław), Marek Jagodziński (KUL, Lublin), Jacek Kempa (UŚ, Katowice), Mirosław Kowalczyk (KUL, Lublin), Jarosław Kupczak (UPJPII, Kraków), Janusz Lekan (KUL, Lublin), Jerzy Lewandowski (UKSW, Warszawa), Piotr Liszka (PWT, Wrocław), Jarosław Moskałyk (UAM, Poznań), Kazimierz Pek (KUL, Lublin), Andrzej Perzyński (UKSW, Warszawa), Edward Sienkiewicz (USz, Szczecin), Leon Siwecki (KUL, Lublin), Jan Słomka (UŚ, Katowice), Henryk Szmulewicz (UPJPII, Kraków), Włodzimierz Wołyniec (PWT, Wrocław), Iwo Zieliński (KUL, Lublin)

2010

Bogdan Ferdek (PWT, Wrocław), Marek Jagodziński (KUL, Lublin), Jacek Kempa (UŚ, Katowice), Mirosław Kowalczyk (KUL, Lublin), Jarosław Kupczak (UPJPII, Kraków), Janusz Lekan (KUL, Lublin), Jerzy Lewandowski (UKSW, Warszawa), Piotr Liszka (PWT, Wrocław), Jarosław Moskałyk (UAM, Poznań), Kazimierz Pek (KUL, Lublin), Andrzej Perzyński (UKSW, Warszawa), Edward Sienkiewicz (USz, Szczecin), Leon Siwecki (KUL, Lublin), Henryk Szmulewicz (UPJPII, Kraków), Włodzimierz Wołyniec (PWT, Wrocław), Iwo Zieliński (KUL, Lublin)