O czasopiśmie

„Teologia w Polsce” to czasopismo naukowe przedstawiające wyniki badań w zakresie teologii systematycznej, w nawiązaniu do współczesnych wyzwań naukowych, kulturowych i społecznych. Pismo zostało założone przez ojca profesora Stanisława Celestyna Napiórkowskiego i początkowo miało charakter biuletynu środowiskowego. Od 2007 roku „Teologia w Polsce” jest periodykiem ściśle naukowym, ukazującym się dwa razy do roku (do końca lipca i do końca grudnia). Od tego czasu czasopismo stało się oficjalnym periodykiem Towarzystwa Teologów Dogmatyków. „Teologia w Polsce” zawiera studia teologiczne głównie polskich dogmatyków, będąc platformą naukowej debaty głównie rodzimego środowiska. Oprócz bloku artykułów czasopismo zawiera także sprawozdania oraz recenzje. Teksty publikowane są w języku polskim, a także w języku angielskim i innych językach kongresowych. „Teologia w Polsce” ukazuje się dwa razy w roku, w wersji drukowanej, jak i elektronicznej.

Zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe, czasopismo zostało zarejestrowane przez Sąd Okręgowy w Lublinie, w rejestrze dzienników i czasopism pod poz. 1597.


Numer ISSN wersji drukowanej to 1732-4572.
Numer ISSN wersji elektronicznej to 2956-6355.

 

Opłaty i źródła finansowania

Redakcja nie pobiera od autorów opłat za publikację tekstu na łamach czasopisma. Dostęp do treści czasopisma jest bezpłatny. Czasopismo nie publikuje reklam. Czasopismo jest wydawane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Dodatkowym źródłem finansowania jest Towarzystwo Teologów Dogmatyków.

System antyplagiatowy

W celu zapobiegania plagiatowi Redakcja korzysta z systemu antyplagiatowego Crossref Similarity Check przy użyciu oprogramowania iThenticate należącego do firmy Turnitin – globalnego dostawcy usług technologicznych dla nauki i edukacji. System pozwala sprawdzić domniemane podobieństwo tekstów zgłoszonych do publikacji w "Teologii w Polsce" z miliardami źródeł internetowych oraz tekstami zdeponowanymi przez wydawców korzystających z Similarity Check.