WYDAWCA

Wydawca:


Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II & Towarzystwo Teologów Dogmatyków/ The John Paul II Catholic University of Lublin & Society of Dogmatic Theologians
Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

Wydawnictwo:


Wydawnictwo KUL
Konstantynów 1H
20-708 Lublin
wydawnictwo@kul.lublin.pl
tel. (+48) 81 454-56-78