Otrzymaliśmy dofinansowanie w ramach programu DUN

2020-06-15

Umiędzynarodowienie czasopisma Teologia w Polsce - zadanie finansowane w ramach umowy nr 646/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

"Teologia w Polsce" otrzymała wsparcie finansowe ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność upowszechniającą naukę. Dzięki temu dofinansowaniu będziemy mogli między innymi dokonywać przekładów niektórych tekstów na język angielski. 
mnisw.png