Radykalizm eklezjologii Papieża Franciszka

Anna Woźnica


Jan SłomkaAbstrakt

Jak można łatwo zauważyć, dokumenty papieża Franciszka nie dostarczają żadnej systematycznej myśli eklezjologicznej, niewątpliwie jednak jego całe nauczanie jest ufundowane na bardzo głębokiej refleksji dotyczącej Kościoła. Celem niniejszego artykułu
jest przedstawienie jej podstawowych założeń teologicznych. Inaczej mówiąc, chodzi w nim o znalezienie klucza lub kluczy hermeneutycznych, które pozwolą lepiej rozumieć eklezjologiczne założenia przesłania, jakie Franciszek kieruje do Kościoła w swoich dokumentach.

Słowa kluczowe:

eklezjologia, Evangelii gaudium, magisterium, papież Franciszek

Cano M., De locis theologicis, ed. J. Belda Plans, Madrid 2006.
Congregation for the Doctrine of the Faith, Donum Veritatis (1990, 24 May), 34,://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19900524_theologian-vocation_en.html [20.04.2021].
Faggioli M., Evangelii Gaudium as an Act of Reception of Vatican II, in: Pope Francis and the Future of Catholicism: Evangelii Gaudium and the Papal Agenda, ed. G. Mannion, Cambridge 2017, pp. 38–54.
Francis, Evangelii Gaudium (2013, 24 November), http://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html [20.04.2021].
Francis, Lumen Fidei (2013, 29 June), http://www.vatican.va/content/francesco/en/encyclicals/documents/papa-francesco_20130629_enciclica-lumen-fidei.html [20.04.2021].
Francis, Gaudete et Exultate (2018, 19 March), http://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html [20.04.2021].
Francis, Christus Vivit (2019, 25 March), 213–214, http://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20190325_christus-vivit.html [20.04.2021].
Francis, Querida Amazonia (2020, 2 February), http://www.vatican.va/content/francesco/en/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20200202_querida-amazonia.html [20.04.2021].
Gruber J., „The Lord, your God, is in your Midst (EG 4): Evangelii Gaudium” – Francis’s Call for a Kenotic Theology, in: Pope Francis and the Future of Catholicism: Evangelii Gaudium and the Papal Agenda, eds. G. Mannion, Cambridge 2017, pp. 55–74.
Husserl E., The Crisis of European Sciences and Transcendental Phenomenology: An Introduction to Phenomenological Philosophy, Evaston 1970.
John Paul II, Ordinatio Sacerdotalis (1994, 22 May), http://www.vatican.va/content/johnpaul-ii/en/apost_letters/1994/documents/hf_jp-ii_apl_19940522_ordinatio-sacerdotalis.html [20.04.2021].
Kasper W., Pope Francis’ Revolution of Tenderness and Love, trans. W. Madges, New York–Mahwah 2005.
Luciani R., Pope Francis and the Theology of the People, trans. P. Berryman, New York 2017.
Mannion G., Francis’s Ecclesiological Revolution. A new Way of Being Church, a New Way of Being Pope, in: Pope Francis and the Future of Catholicism: Evangelii Gaudium and the Papal Agenda, eds. G. Mannion, Cambridge 2017, pp. 93–122.
Mannion G., Pope Francis’s Agenda for the Church – Evangelii Gaudium as Papal Manifesto: Introduction, in: Pope Francis and the Future of Catholicism: Evangelii Gaudium and the Papal Agenda, eds. G. Mannion, Cambridge 2017, pp. 1–19.
Mazzolini S., “An ecclesial renewal which cannot be deferred (EG 27–33),” in: Pope Francis and the Future of Catholicism: Evangelii Gaudium and the Papal Agenda, ed. G. Mannion, Cambridge 2017, pp. 75–92.
Morris W., No Salvation without the Church, “Practical Theology” 7 (2014) 4, pp. 300–301, https://doi.org/10.1179/1756073X14Z.00000000048.

Sacred Congregation for the Doctrine of the Faith, Inter Insigniores (1976, 15 October),
chapter 1: “The Church’s Constant Tradition”, http://www.vatican.va/roman_curia/
congregations/cfaith/documents/rc_con_cfaith_doc_19761015_inter-insigniores_
en.html [20.04.2021].
Scannone J.C., Pope Francis and the Theology of the People, “Theological Studies” 77
(2016) 1, pp. 118–135.
Tillich P., Systematic Theology, Vol. 1, Chicago–London 1973.
Pobierz

Opublikowane
2021-08-17