Sześć głównych prawd wiary. Dopowiedzenie

Janusz Królikowski

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II , Polska


Abstrakt

Niedawny artykuł na temat sześciu głównych prawd wiary, ich genezy i ich przesłania („Teologia w Polsce” 15 [2021] nr 1, s. 7–34), który wzbudził słusznie zainteresowanie, ponieważ dotyczy zagadnienia, z którym wszyscy zetknęli się bezpośrednio w czasie katechizacji, domaga się dopowiedzenia. Jego potrzeba wynika z tego, że wciąż nie znamy genezy tej formuły katechetycznej, a zarazem budzi ona niejednokrotnie zastrzeżenia, gdyż nie wiadomo, skąd się wzięła i kto jest jej autorem. Wydaje mi się, że sprawa posunęła się dość zasadniczo naprzód, gdyż można pokazać kontekst jej powstania i jej autora.


Pobierz

Opublikowane
2022-12-29Janusz Królikowski 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II https://orcid.org/0000-0003-3929-6008Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.