Ekumeniczne Dni Studyjne: „Jakiej jedności chcemy? Założenia i implikacje wspólnoty kościelnej”. Paderborn 26–28.09.2022

Jacek Froniewski

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu , Polska


Abstrakt

Sprawozdanie z sympozjum (Ekumeniczne Dni Studyjne: „Jakiej jedności chcemy? Założenia i implikacje wspólnoty kościelnej”. Paderborn 26–28.09.2022)


Pobierz

Opublikowane
2022-12-29Jacek Froniewski 
Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu https://orcid.org/0000-0003-0133-3125Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.