Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv, Teologia w Polsce na przełomie tysiącleci, Wydawnictwo KUL, Lublin 2022, ss. 365

Wacław Siwak
Abstrakt

Recenzja książki: Stanisław Celestyn Napiórkowski OFMConv, Teologia w Polsce na przełomie tysiącleci, Wydawnictwo KUL, Lublin 2022, ss. 365


Pobierz

Opublikowane
2022-12-29Wacław Siwak Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.