„Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II” (skrót: ZNKUL) to kwartalnik istniejący od 1957 r., wydawany przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. W ZNKUL publikowane są artykuły naukowe w języku polskim oraz językach kongresowych przede wszystkim z dyscypliny wiodącej, jaką są: nauki socjologiczne. Mogą być też nadsyłane teksty autorów reprezentujących inne nauki społeczne, ale pod warunkiem, że będzie w nich obecna problematyka z zakresu socjologii wartości i szeroko rozumianej aksjologii społeczno-kulturowej. (więcej)

 

LIBCOM JOURNAL ISSN: 0044-4405 (Print) LIBCOM JOURNAL ISSN: 2543-9715 (Online) LIBCOM JOURNAL DOI: 10.31743

LIBCOM JOURNAL Licencja:    Metadata from Crossref logo         Crossref Similarity Check logo

AKTUALNY NUMER
AKTUALNY NUMER
 
 

Zaproszenie

2023-05-22

Redakcja „Zeszytów Naukowych KUL” zaprasza do składania tekstów do numerów 3/2023 i 4/2023 czasopisma w terminach odpowiednio do 15 czerwca i 17 lipca br. W szczególności mile widziane są prace w zakresie szeroko rozumianej socjologii wartości i aksjologii społeczno-kulturowej, ale także inne artykuły i recenzje z obszaru nauk socjologicznych.

Informacja

2020-10-29

MNiSW_2020_Ewa.jpg
Czasopismo dofinansowane w latach 2019-2020 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, na podstawie umowy nr 126/WCN/2019/1 z dnia 26 lipca 2019 r.

Nasze czasopismo ma swój profil na Facebooku

2020-06-24

Profil naszego czasopisma funkcjonuje także na Facebooku, co – mamy nadzieję – usprawni komunikację między redakcją a czytelnikami i potencjalnymi autorami. Na profilu będziemy publikować komunikaty redakcyjne oraz prezentować wybrane teksty i numery. Chętnie też odpowiemy na wszelkie pytania przez komunikator  – Messenger. Zachęcamy do polubienia profilu! Warto być na bieżąco! 

Link do profilu: https://www.facebook.com/Studia-nad-Wartościami-Studies-on-Values-2391414274426424

 

Nowe gremia w ZNKUL i ich afiliacja do nauk socjologicznych

2020-06-19

„Zeszyty Naukowe KUL” zostały przypisane do dyscypliny wiodącej, jaką są: Nauki socjologiczne. Tym samym reprezentują one socjologię w KUL. Decyzje te spowodowały zmiany w składzie: Komitetu Redakcyjnego i Rady Naukowej [zob. https://czasopisma.kul.pl/znkul/about/editorialTeam], a także w profilu naukowym ZNKUL. Ten ostatni będzie koncentrować się na problematyce socjologii wartości czy szeroko rozumianej aksjologii społeczno-kulturowej. Będzie obejmował studia i badania nad wartościami, np. ich funkcjami, przemianami, konfliktami zachodzącymi między kategoriami aksjologicznymi i interesami, m.in. w Europie Środkowej i Wschodniej. Perspektywa poszukiwań aksjologicznych jest z natury rozległa i zróżnicowana, dlatego ZNKUL będą otwarte na aplikację podejścia interdyscyplinarnego. Konstatacja ta stanowi zaproszenie do współtworzenia kolejnych numerów naszego Kwartalnika przez badaczy z różnych ośrodków naukowych w kraju i zagranicą zajmujących się  problematyką  z zakresu socjologii wartości i aksjologii społeczno-kulturowej.  • Google Scholar
  • Central European Journal of Social Siences and Humanities (CEJSH)
  • Baza czasopism humanistycznych (BazHum)
  • EBSCO
  • Most Wiedzy
  • Biblioteka Nauki

MNiSW
70 (2021)

Pobieranie

Pełny numer