Nowe gremia w ZNKUL i ich afiliacja do nauk socjologicznych

19.06.2020

„Zeszyty Naukowe KUL” zostały przypisane do dyscypliny wiodącej, jaką są: Nauki socjologiczne. Tym samym reprezentują one socjologię w KUL. Decyzje te spowodowały zmiany w składzie: Komitetu Redakcyjnego i Rady Naukowej [zob. https://czasopisma.kul.pl/znkul/about/editorialTeam], a także w profilu naukowym ZNKUL. Ten ostatni będzie koncentrować się na problematyce socjologii wartości czy szeroko rozumianej aksjologii społeczno-kulturowej. Będzie obejmował studia i badania nad wartościami, np. ich funkcjami, przemianami, konfliktami zachodzącymi między kategoriami aksjologicznymi i interesami, m.in. w Europie Środkowej i Wschodniej. Perspektywa poszukiwań aksjologicznych jest z natury rozległa i zróżnicowana, dlatego ZNKUL będą otwarte na aplikację podejścia interdyscyplinarnego. Konstatacja ta stanowi zaproszenie do współtworzenia kolejnych numerów naszego Kwartalnika przez badaczy z różnych ośrodków naukowych w kraju i zagranicą zajmujących się  problematyką  z zakresu socjologii wartości i aksjologii społeczno-kulturowej.