Zespół redakcyjnyKOMITET REDAKCYJNY
Redaktor naczelny - dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Redaktor językowy i stylistyczny tekstów w j. angielskim - dr hab. Krzysztof Motyka, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Sekretarz redakcji - dr Dariusz Adam Szkutnik (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
Członkowie
dr hab. Monika Adamczyk, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Monika Dobrogowska, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ks. dr hab.Stanisław Fel, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
prof. Eduardo Fittipaldi, State University of Milan
dr hab. Małgorzata Gruchoła, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
ks. dr hab. Maciej Hułas, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
dr Krzysztof Jurek, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
prof. Zbigniew Kurcz, Uniwersytet Wrocławski
dr Katarzyna Lenart-Kłoś, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
prof. James A. McAdams, University of Notre Dame
prof. Krystyna Romaniszyn, Uniwersytet Jagielloński
dr hab. Yuliia Yemelianova, prof. nadzw., Wschodnioeuropejski Uniwersytet im. Łesi Ukrainki,Łuck

RADA NAUKOWA

dr hab. Jadwiga Plewko (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
prof. dr hab. Henryk Domański (Instytut Filozofii i Socjologii PAN)
prof. dr hab. Janusz Mariański (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
prof. dr hab. Antoni Sułek (Uniwersytet Warszawski)
dr hab. Jacek Śliwak, prof. KUL (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II)
prof. dr hab. Wojciech Świątkiewicz (Uniwersytet Śląski)
prof. dr hab. Sławomir Zaręba (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)