Rec.: Janusz Mariański, Pluralizm społeczno-kulturowy jako megatrend a religijność i moralność. Studium socjologiczne, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, Lublin 2022, s. 266.

Andrzej Tarczyński

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz , Polska


Pobierz

Opublikowane
30.06.2023


Tarczyński, A. (2023). Rec.: Janusz Mariański, Pluralizm społeczno-kulturowy jako megatrend a religijność i moralność. Studium socjologiczne, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych z siedzibą w Lublinie, Lublin 2022, s. 266. Zeszyty Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 66(2), 143–148. https://doi.org/10.31743/znkul.15173

Andrzej Tarczyński  a.tarczynski@vp.pl
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego Bydgoszcz https://orcid.org/0000-0003-4571-3007Licencja

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Przesyłając artykuł do publikacji, autor oświadcza, że posiada pełnię autorskich praw majątkowych oraz osobistych do utworu, a jego opublikowanie nie naruszy praw osób trzecich.
Przesłanie przez autora artykułu do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe KUL” traktowane będzie jako udzielenie licencji do eksploatacji praw autorskich do przesłanego utworu na zasadach licencji Creative Commons Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0).