Sprawozdanie z webinarium pt. Eksperci w mediach – interpretatorzy, tłumacze rzeczywistości czy aktorzy komunikowania politycznego?

Agnieszka Łukasik-TureckaAbstrakt

.


Pobierz

Opublikowane
2021-06-28


Łukasik-Turecka, A. (2021). Sprawozdanie z webinarium pt. Eksperci w mediach – interpretatorzy, tłumacze rzeczywistości czy aktorzy komunikowania politycznego?. Studia I Analizy Nauk O Polityce, (1), 137–140. https://doi.org/10.31743/sanp.12248Licencja

 Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową. Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.
Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności prawo do:• wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;• utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;• wprowadzenia do pamięci komputera;• rozpowszechniania utworu w sieciach komputerowych (w formie e-booka, PDF) • w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.
Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.
Otwarty i bezpłatny dostęp do artykułów - open access