Od Redakcji

Joanna Misztal-Konecka

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Polska

Wojciech Staszewski

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Polska


Pobierz

Opublikowane
2020-12-30


Misztal-Konecka, J., & Staszewski, W. (2020). Od Redakcji. Studia Prawnicze KUL, (2). https://doi.org/10.31743/sp.12462

Joanna Misztal-Konecka  joanna.misztal-konecka@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II https://orcid.org/0000-0001-8849-5447
Wojciech Staszewski 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II https://orcid.org/0000-0002-4139-3475Licencja

Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.

Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności prawo do:

  • wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;
  • utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
  • wprowadzenia do pamięci komputera;
  • rozpowszechniania utworu w sieciach komputerowych (w formie e-booka, PDF)
    - w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.

Otwarty i bezpłatny dostęp do artykułów - open access