Marek Mozgawa (red.), Samobójstwo, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ss. 439


Gądzik, Z. (2018). Marek Mozgawa (red.), Samobójstwo, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2017, ss. 439. Studia Prawnicze KUL, (1), 137-142. https://doi.org/10.31743/sp.785

Zuzanna Barbara Gądzik  zuzanna.gadzik@kul.pl
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9121-4658


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0Autor oświadcza, że utwór jest dziełem oryginalnym i nie narusza jakichkolwiek praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, oraz że jego prawa autorskie do utworu nie są ograniczone w zakresie objętym niniejszą umową.

Autor przenosi na Wydawcę autorskie prawa majątkowe do utworu na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności prawo do:

  • wydania i rozpowszechniania utworu w czasopiśmie;
  • utrwalenia na maszynowych nośnikach informacji;
  • wprowadzenia do pamięci komputera;
  • rozpowszechniania utworu w sieciach komputerowych (w formie e-booka, PDF)
    - w całości, jak również w opracowaniach, skrótach i streszczeniach.

Przeniesienie autorskich praw majątkowych do utworu następuje nieodpłatnie, z chwilą przyjęcia utworu.

Otwarty i bezpłatny dostęp do artykułów - open access