WYDAWCA

Wydawca:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administarcji

Al. Racławickie 14
20-950 Lublin

 

Adres wydawnictwa:

Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II
ul. Konstantynów 1H
20-708 Lublin

tel.: (48) 81 740-93-40
fax: (48) 81 740-93-50
e-mail: wydawnictwo@kul.pl