Ogólnopolska konferencja naukowa „Ekspozycje stałe w muzeach Kościoła rzymskokatolickiego. Historia i współczesność”, Lublin 15 grudnia 2020 rokuSłowa kluczowe

sprawozdanie; konferencja naukowa; muzeum

Pobierz

Opublikowane : 2021-06-30


Hamryszczak, A. (2021). Ogólnopolska konferencja naukowa „Ekspozycje stałe w muzeach Kościoła rzymskokatolickiego. Historia i współczesność”, Lublin 15 grudnia 2020 roku. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 115, 599-602. https://doi.org/10.31743/abmk.12680

Artur Paweł Hamryszczak  artur.hamryszczak@kul.pl
Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL  Polska