OPŁATY, ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Redakcja nie pobiera od autorów opłat za publikację tekstu w czasopiśmie. Dostęp do treści czasopisma jest bezpłatny. "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" finansowane są z subwencji władz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

Redakcja czasopisma „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” przyjmuje reklamy firm z sektora ochrony dziedzictwa kulturowego. Opłata za reklamę służy dofinansowaniu wydania tomu ABMK. Decyzję o jej przyjęciu podejmuje Redaktor Naczelny periodyku. Jedyną formą promocji jest logo reklamowanej firmy umieszczone na stronie internetowej czasopisma oraz na stronie tytułowej drukowanego egzemplarza ABMK. Reklamodawca nie ma wpływu na pracę redakcji i podejmowanych przez nią decyzji.