ABMK

OPŁATY, ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Redakcja nie pobiera od autorów opłat za publikację tekstu w czasopiśmie. Dostęp do treści czasopisma jest bezpłatny. "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" finansowane są z subwencji władz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. 

Redakcja czasopisma „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” przyjmuje reklamy firm z sektora ochrony dziedzictwa kulturowego. Opłata za reklamę służy dofinansowaniu wydania tomu ABMK. Decyzję o jej przyjęciu podejmuje Redaktor Naczelny periodyku. Jedyną formą promocji jest logo reklamowanej firmy umieszczone na stronie internetowej czasopisma oraz na stronie tytułowej drukowanego egzemplarza ABMK. Reklamodawca nie ma wpływu na pracę redakcji i podejmowanych przez nią decyzji.

mein

Czasopismo dofinansowane ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Rozwój czasopism naukowych” na podstawie umowy nr RCN/SN/0250/2021/1 z dnia 9 grudnia 2022 r. Okres realizacji projektu: 1 grudnia 2022 r. - 30 listopada 2024 r. Wartość dofinansowania 79 956,70 PLN.

Celem programu jest wsparcie redakcji czasopisma "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" w realizacji strategii jego rozwoju, obejmującej działania zmierzające do podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopisma na rozwój nauki oraz utrzymania się czasopisma w międzynarodowym obiegu naukowym.