ABMK

WYDAWCA

Wydawcą i właścicielem tytułu „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne jest Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Adres wydawcy:
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych
ul. Chopina 29/7
20-023  Lublin

e-mail: oabmk@kul.pl