Czasopismo "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" (skrót: ABMK) ukazuje się nieprzerwanie od 1959 r. Wydawane jest przez Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL. Inicjatorem powstania pisma był o. Romuald Gustaw OFM, dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej KUL oraz ks. Stanisław Librowski, dyrektor Archiwum Diecezjalnego we Włocławku.  Półrocznik ma unikalny charakter w skali światowej, gdyż na jego łamach drukowane są artykuły z trzech dziedzin (archiwistyka, bibliotekarstwo, muzealnictwo), dotyczących instytucji kulturowych Kościoła katolickiego.  (więcej)

Wersja elektroniczna czasopisma jest jego wersją pierwotną.

 

 

 

LIBCOM JOURNAL ISSN: 0518-3766 LIBCOM JOURNAL eISSN: 2545-3491 LIBCOM JOURNAL DOI: 10.31743/abmk

LIBCOM JOURNAL Licencja:

Open Access logo        ORCID logo        Metadata from Crossref logo        Crossref Similarity Check logo

AKTUALNY NUMER
AKTUALNY NUMER
 
 

"Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" indeksowane w bazie ERIH PLUS

2020-08-10

Z radością informujemy, że półrocznik „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” został przyjęty do indeksowania przez kolejną bazę. Tym razem jest to uznana baza ERIH PLUS. Już wkrótce nasze zasoby staną się dostępne dla większego grona badaczy i czytelników na całym świecie.

Link do bazy: ERIH PLUS/ABMK

Fanpage na Facebooku

2020-05-05

Zapraszamy do odwiedzania fanpage'a czasopisma "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" na Facebooku. 

Link: Półrocznik Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne

Strona ABMK w Repozytorium Instytucjonalnym KUL

2020-03-15

Informujemy, że zarówno aktualne, jak i archiwalne tomy półrocznika "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" można znaleźć również na stronie Repozytorium Instytucjonalnego KUL. Link: repozytorium.kul.pl


 • ARIANTA
 • BazHum
 • Elektroniczna Bibliografia Nauk Teologicznych FIDES
 • ERIH PLUS
 • Google Scholar
 • Index Copernicus Journals Masters List
 • Polska Bibliografia Naukowa (PBN)
 • Polska Bibliografia Bibliologiczna (PBB)
 • POL-index
 • The Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
 • The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH)

MNISW
40 punktów (2019)

Index Copernicus
87.10 (2019)

 

Czasopismo "Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne" jest dofinansowane w latach 2019-2020 ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”, na podstawie umowy nr 119/WCN/2019/1 z dnia 26 lipca 2019 r.