Zespół redakcyjnyRedaktor naczelny

Artur Hamryszczak   - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
artur.hamryszczak@kul.pl
https://orcid.org/0000-0002-2578-9971

 

Sekretarz redakcji

Dariusz Szkutnik - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dariusz.szkutnik@kul.pl

 

Redaktor języka polskiego

Paulina Tomczyk

paulina.tomczyk@kul.pl

 

Redaktor języka angielskiego

Aneta Kiper

aneta.kiper@pwste.edu.pl

 

Redaktorzy tematyczni

ks. Włodzimierz Bielak  (historia Kościoła w średniowieczu)

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
wlodzimierz.bielak@kul.pl
https://orcid.org/ 0000-0002-3883-5615

 

ks. Tomasz Moskal  (historia Kościoła nowożytna)

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
tomasz.moskal@kul.lublin.pl
https://orcid.org/0000-0002-0174-893X

 

Beata Skrzydlewska  (muzealnictwo, historia sztuki)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
bskrzydlewska@o2.pl
https://orcid.org/0000-0002-9326-8916


Joanna Nastalska-Wiśnicka (bibliotekoznawstwo)

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
joanna.nastalska-wisnicka@kul.pl
https://orcid.org/0000-0003-3402-3051 

 

Daniel Kiper (prasoznawstwo)

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
daniel.kiper@kul.pl
https://orcid.org/0000-0003-3580-604X

 

Rada Naukowa 

ks. Waldemar W. Żurek SDB - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (przewodniczący)
https://orcid.org/0000-0002-5602-5077

Maria Dębowska - emeritus,  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
https://orcid.org/0000-0003-2694-1012


ks. Dominik Zamiatała CMF  - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
https://orcid.org/0000-0002-3814-7441

Stanisław Zimniak SDB - Istituto Storico Salesiano - Roma (Włochy)
https://orcid.org/0000-0002-3814-7441

ks. Marek Inglot SI - Pontificia Università Gregoriana - Roma (Włochy)

bp Michał Janocha - Uniwersytet Warszawski (Polska)

https://orcid.org/0000-0002-4983-1767

ks. Andrzej Szczupał CSsR - Instytut Teologiczny w Grodnie (Białoruś)

s. Grazia Loparco  - Facoltà "Auxilium" di Roma (Włochy)

Oksana Karlina - Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki - Łuck (Ukraina)
https://orcid.org/0000-0001-8706-942X

Manuel-Reyes Garcia Hurtado - Universidad de A Coruña (Hiszpania)

https://orcid.org/0000-0002-4263-164X

ks. Vytautas Vaičiūnas - Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie (Litwa)