ABMK

Zespół redakcyjnyRedaktor naczelny

Artur Hamryszczak   - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska)   

(archiwistyka)

Sekretarz redakcji

Joanna Korczyńska-Kulgawiuk - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska)  

joanna.korczynska-kulgawiuk@kul.pl

Redaktor języka polskiego

Katarzyna Geryn-Adamowicz - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska)

katarzyna.geryn-adamowicz@kul.pl

Redaktor języka angielskiego

Aneta Kiper - Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu (Polska)

aneta.kiper@pwste.edu.pl

 

Redaktorzy tematyczni

ks. Włodzimierz Bielak  (historia Kościoła w średniowieczu)

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska)

ks. Tomasz Moskal  (historia Kościoła nowożytna)

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska)

Beata Skrzydlewska  (muzealnictwo, historia sztuki)

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska)

Joanna Nastalska-Wiśnicka (bibliotekoznawstwo)

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska)

Daniel Kiper (prasoznawstwo)   

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska)

 

Rada Naukowa 

ks. Waldemar W. Żurek SDB - Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska) (przewodniczący)
Maria Dębowska - emerita,  Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II (Polska)
ks. Dominik Zamiatała CMF  - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (Polska)
Stanisław Zimniak SDB - Istituto Storico Salesiano - Roma (Włochy)
ks. Marek Inglot SI - Pontificia Università Gregoriana - Roma (Włochy)

bp Michał Janocha - Uniwersytet Warszawski (Polska)

Antoni Mironowicz - Uniwersytet w Białymstoku (Polska)

Oksana Karlina - Wschodnioeuropejski Uniwersytet Narodowy im. Łesi Ukrainki - Łuck (Ukraina)   

ks. Andrzej Kopiczko - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie (Polska)

Waldemar Kowalski - Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach (Polska)

Marek Daniel Kowalski - Uniwersytet Jagielloński (Polska)

Manuel-Reyes Garcia Hurtado - Universidad de A Coruña (Hiszpania)