ABMK

RECENZENCI 2023

2023

Rastislav Adamko, Katolicki Uniwersytet w Rużomberku / Catholic University in Ruzomberok (Slovakia)

https://orcid.org/0000-0003-4769-9368

Ivan Almes, Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie/ Ukrainian Catholic University Lviv (Ukraine)

https://orcid.org/0000-0001-9252-225X

Janka Bednáriková, Katolícka Univerzita v Ružomberku / Catholic University in Ruzomberok (Slovakia)

https://orcid.org/0000-0002-2675-6733

Paulina Byzdra-Kusz – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / John Paul II Catholic University of Lublin (Poland)

https://orcid.org/0000-0002-5495-5916

Jarosław Centek, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / The Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland)

https://orcid.org/0000-0001-8903-8440

Stanisław Cieślak SI, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie / Jesuit University "Ignatianum" in Krakow (Poland)

https://orcid.org/0000-0002-9079-4793

Robert Danieluk SI, Archiwum Generalne Jezuitów w Rzymie / Jesuit General Archives in Rome (Italy)

https://orcid.org/0000-0003-1145-4131

Francesca De Caprio, Università degli Studi della Tuscia / University of Tuscia (Italy)

https://orcid.org/0000-0002-2734-9240

Anna Sylwia Czyż, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw (Poland)

https://orcid.org/0000-0003-2534-0733

Maria Dębowska, emerita Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / The John Paul II Catholic University of Lublin (Poland)

https://orcid.org/0000-0003-2694-1012

Anna Dymmel, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie / Maria Curie-Skłodowska University in Lublin (Poland)

https://orcid.org/0000-0003-3532-3590

Marcin Fabiański, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie / Jagiellonian University in Cracow (Poland)

https://orcid.org/0000-0001-9663-6449

Jacek Feduszka, Akademia Zamojska / Zamojski Academy (Poland)

https://orcid.org/0009-0007-7470-7294

ks. Tomasz Garwoliński, Wyższe Seminarium Duchowne Metropolii Warmińskiej "Hosianum" w Olsztynie / Higher Theological Seminary of the Warmia Metropolis "Hosianum" in Olsztyn (Poland)

https://orcid.org/0000-0002-2293-0861

Angelo Gaudio, Universita di Udine / University of Udine (Italy)

https://orcid.org/0000-0003-3862-7020

Patrycja Gąsiorowska, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk / Institute of History of the Polish Academy of Sciences (Poland)

https://orcid.org/0000-0001-8616-1945

ks. Piotr Górecki, Uniwersytet Opolski / University of Opole (Poland)

https://orcid.org/0000-0002-6052-3968

ks. Janusz Gręźlikowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw (Poland)

https://orcid.org/0000-0002-8538-9208

Ryszard Gryz, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach / Jan Kochanowski University in Kielce (Poland)

https://orcid.org/0000-0003-1629-5459

ks. Wojciech Guzewicz, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie / University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland)

https://orcid.org/0000-0002-6759-0856

Marek Hałaburda, Uniwersytet Ignatianum w Krakowie / Jesuit University "Ignatianum" in Krakow (Poland)

https://orcid.org/0000-0002-3801-9378

Henryka Ilgiewicz, emerita Instytut Historii Litwy (Litwa) / Lithuanian History Institute (Lithuania)

https://orcid.org/0000-0002-4504-5638

Iwona Imańska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / The Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland)

https://orcid.org/0000-0003-0253-7170

Marek Inglot SI, Papieski Uniwersytet Gregoriański w Rzymie / Pontifical Gregorian University in Rome (Italy)

https://orcid.org/0000-0002-0184-514X

Piotr Kardyś, Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Skarżysku-Kamiennej / Polish Historical Society, Branch in Skarżysko-Kamienna (Poland)

https://orcid.org/0000-0003-2939-1466

Oleksandr Kashchuk, Ukraiński Uniwersytet Katolicki we Lwowie / Ukrainian Catholic University Lviv (Ukraine)

https://orcid.org/0000-0001-7721-171X

Stanisław Kawa OFMConv., Instytut Teologiczny im. św. Arcybiskupa Józefa Bilczewskiego / Institute of Theology Saint Archbishop Józef Bilczewski (Ukraine)

https://orcid.org/0000-0002-7622-9376

Elżbieta Knapek, Uniwersytet Jagielloński / Jagiellonian University (Poland)

https://orcid.org/0000-0003-2345-0795

ks. Andrzej Kopiczko, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie / University of Warmia and Mazury in Olsztyn (Poland)

https://orcid.org/0000-0002-9834-2433

Piotr Kopiec, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / John Paul II Catholic University of Lublin (Poland)

https://orcid.org/0000-0002-0581-0737

Paweł Krokosz, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie / The Pontifical University of John Paul II in Krakow (Poland)

https://orcid.org/0000-0001-9555-3801

ks. Łukasz Krucki, Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie / Archdiocese Archives in Gniezno (Poland)

https://orcid.org/0000-0003-2972-9113

Rafał Kubicki, Uniwersytet Gdański / University of Gdańsk (Poland)

https://orcid.org/0000-0002-2171-5713

Bożena Kuklińska, emerita Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / The John Paul II Catholic University of Lublin (Poland)

https://orcid.org/0000-0002-8659-1221

Elżbieta Kur, Uniwersytet w Siedlcach / University of Siedlce (Poland)

https://orcid.org/0000-0001-5105-5421

Rafał Maciej Łatka, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw (Poland)

https://orcid.org/0000-0003-2650-4031

Olga Mastianica-Stankiewicz, Instytut Historii Litwy / Lithuanian History Institute (Lithuania)

https://orcid.org/0000-0003-3094-3539

Lenka Martínková, Uniwersytet Południowoczeski w Czeskich Budziejowicach / University of South Bohemia in České Budějovice (Czech Republic)

https://orcid.org/0000-0002-8033-4806 

Elżbieta Mazur, Polska Akademia Nauk / Polish Academy Sciences (Poland)

https://orcid.org/0000-0002-7757-6708

Wanda Musialik, Politechnika Opolska / Opole University of Technology (Poland)

https://orcid.org/0000-0001-5548-0118

Bartłomiej Noszczak - Instytut Pamięci Narodowej / Institute of National Remembrance (Poland)

https://orcid.org/0000-0003-2993-3149

ks. Henryk Olszar, Uniwersytet Śląski / University of Silesia (Poland)

https://orcid.org/0000-0002-1585-4637

Arvydas Pacevičius, Uniwersytet Wileński / Vilnius University (Lithuania)

Gregor Ploch, Archidiecezja Berlin / Archdiocese of Berlin (Germany)

https://orcid.org/0000-0003-1753-8950

Piotr Pokora, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu / Adam Mickiewicz University in Poznań (Poland)

https://orcid.org/0000-0002-4850-844X

Anna Pobóg-Lenartowicz, Uniwersytet Opolski / University of Opole (Poland)

https://orcid.org/0000-0003-3136-3480

Ewelina Lilia Polańska, Akademia Zamojska / Zamojski Academy (Poland)

https://orcid.org/0000-0003-2960-621X

Waldemar Rozynkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu / Nicolaus Copernicus University in Toruń (Poland)

https://orcid.org/0000-0003-2332-3497

Halina Rusińska-Giertych, Uniwersytet Wrocławski / University of Wrocław (Poland)

https://orcid.org/0000-0002-1052-6773

Marie Ryantová, Uniwersytet Południowoczeski w Czeskich Budziejowicach / University of South Bohemia in České Budějovice (Czech Republic)

https://orcid.org/0000-0002-1779-2564

Lucyna Sadzikowska, Uniwersytet Śląski w Katowicach / University of Silesia in Katowice (Poland)

https://orcid.org/0000-0002-5509-4513

Valdas Selenis, Litewski Uniwersytet Pedagogiczny / Lithuanian University of Educational Science (Lithuania)

https://orcid.org/0000-0002-8907-481X

Henadzi Semianchuk, Uniwersytet Warszawski / University of Warsaw (Poland)

https://orcid.org/0000-0003-2980-8428

Aleksander Sitnik OFM, Wyższe Seminarium oo. Bernardynów OFM w Kalwarii Zebrzydowskiej / Higher Franciscan Seminary in Kalwaria Zebrzydowska (Poland)

https://orcid.org/0000-0001-5601-0492

Ryszard Skrzyniarz, Akademia Zamojska / Zamojski Academy (Poland)

https://orcid.org/0000-0002-1732-8155

ks. Michał Sołomieniuk, Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie / Archdiocese Archives in Gniezno (Poland)

https://orcid.org/0000-0002-3702-8096

Ihor Sribniak, Kijowski Uniwersytet im. Borysa Griczenki / Kiev University named after Boris Grichenko (Ukraine)

https://orcid.org/0000-0001-9750-4958

Barbara Stelingowska, Uniwersytet w Siedlcach / University of Siedlce (Poland)

https://orcid.org/0000-0001-7324-1452

Szymon Sułecki, Archiwum Zakonu Karmelitów w Krakowie / Archive of the Carmelite Order in Krakow (Poland)

https://orcid.org/0000-0001-7296-8967

Krzysztof Sychowicz, Instytut Pamięci Narodowej / Institute of National Remembrance (Poland)

https://orcid.org/0000-0001-8666-0429

Taras Szmańko, Ukraiński Katolicki Uniwersytet we Lwowie / Ukrainian Catholic University in Lviv (Ukraine)

https://orcid.org/0000-0002-0696-7736

Anna Szylar, Państwowa Uczelnia Zawodowa im. prof. Stanisława Tarnowskiego w Tarnobrzegu / State Higher Vocational School Memorial of Prof. Stanislaw Tarnowski in Tarnobrzeg (Poland)

https://orcid.org/0000-0001-5339-577X

Piotr Szczypa, Politechnika Warszawska / Warsaw University of Technology (Poland)

https://orcid.org/0000-0002-3981-8147

ks. Józef Szymański, Uniwersytet Pomorski w Słupsku / Pomeranian University in Słupsk (Poland)

https://orcid.org/0000-0003-3799-200X

Laurent Tatarenko, Francuskie Narodowe Centrum Badań Naukowych / French National Centre for Scientific Research (France)

https://orcid.org/0000-0001-9163-396X

ks. Juan Triviño, Archiwum Diecezjalne w Toledo / Archivo Diocesano de Toledo (Spain)

Bogumiła Warząchowska – emerita Uniwersytet Śląski w Katowicach / University of Silesia in Katowice (Poland)

https://orcid.org/0000-0002-0095-183X

Henryk Wąsowicz, emeritus Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / The John Paul II Catholic University of Lublin (Poland)

https://orcid.org/0000-0002-0603-0900

Jarosław Wąsowicz SDB, Archiwum Salezjańskie Inspektorii Pilskiej w Pile / Salesian Archives of the Piła Province in Piła (Poland)

https://orcid.org/0000-0002-1253-3627

Małgorzata Węgrzyńska, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu / University of Life Sciences in Poznan (Poland)

https://orcid.org/0000-0003-3967-2632

ks. Norbert Widok, Uniwersytet Opolski / University of Opole (Poland)

https://orcid.org/0000-0001-6829-2933

ks. Andrzej Witko, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie / The Pontifical University of John Paul II in Krakow (Poland)

https://orcid.org/0000-0002-8510-6757

ks. Józef Wołczański, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie / The Pontifical University of John Paul II in Krakow (Poland)

https://orcid.org/0000-0001-6210-1411

Marek L. Wójcik, Uniwersytet Wrocławski / University of Wroclaw (Poland)

https://orcid.org/0000-0002-2009-5559

Dalia Vasiliūnienė, Litewski Instytut Badań Kulturowych / Lithuanian Institute of Cultural Research (Lithuania)

https://orcid.org/0000-0002-0554-9321

Eva Veselovska, Instytut Muzykologii Słowackiej Akademii Nauk / Institute of Musicology Slovak Academy of Sciences (Slovakia)

https://orcid.org/0000-0003-0027-9892

Dominik Zamiatała CMF, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw (Poland)

https://orcid.org/0000-0002-3814-7441

Alina Zawadzka, Archiwum Państwowe w Białymstoku / State Archives in Białystok (Poland)

https://orcid.org/0000-0002-7915-8323

Stanisław Zimniak SDB, Salezjański Instytut Historyczny w Rzymie / Salesian Historical Institute in Rome (Italy)

Lubow Żwanko, Akademia Weterynarii w Charkowie / Kharkiv State Veterinary Academy (Ukraine)

https://orcid.org/0000-0002-1107-449X