[Recenzja]: Robert Danieluk SJ, Lidia Potykanowicz-Suda, Kardynał Stefan Wyszyński współzałożyciel i protektor Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych, Rzym 2020, ss. 88.Słowa kluczowe

Papieski Instytut Studiów Kościelnych; ks. Eugeniusz Reczek; ks. Hieronim Fokciński; Stefan Wyszyński; prymas Tysiąclecia; ABMK

Dębowska M., Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II 1956-2006, Lublin 2006, s. 35-38.
Dębowska M., Eugeniusz Reczek TJ – pierwszy kierownik Ośrodka Archiwów Bibliotek i Muzeów Kościelnych, w: W służbie nauki, wartości i wychowania. Szkice biograficzne o lubelskim środowisku naukowym, red. R. Skrzyniarz, M. Łobacz, B. Borowska, Lublin 2015, s. 215-233.
Grzebień L., Reczek Eugeniusz, w: Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy. 1564-1995, Kraków 1996, s. 563-564.
Hamryszczak A., Ks. dr Hieronim Fokciński SJ (1937-2018), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 110 (2018) s. 543-546.
Hamryszczak A., Reczek Eugeniusz SI, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, red. E. Gigilewicz, t. 2, Lublin 2018, kol. 255-256.
Inglot M., „Informationes”. Organ Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych, w: Czasopisma archiwów, bibliotek i muzeów Kościoła Katolickiego, red. W.W. Żurek, Lublin 2014, s. 185-201.
Pobierz

Opublikowane : 2021-06-30


Hamryszczak, A. (2021). [Recenzja]: Robert Danieluk SJ, Lidia Potykanowicz-Suda, Kardynał Stefan Wyszyński współzałożyciel i protektor Papieskiego Instytutu Studiów Kościelnych, Rzym 2020, ss. 88. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 115, 569-572. https://doi.org/10.31743/abmk.12806

Artur Paweł Hamryszczak  artur.hamryszczak@kul.pl
Ośrodek Archiwów, Bibliotek i Muzeów Kościelnych KUL  Polska