Nieznany list Edmunda Bojanowskiego ze zbiorów prywatnych


Abstrakt

Autor artykułu podczas prowadzenia badań dotyczących dorobku naukowego E. Bojanowskiego natrafił przypadkowo na jego nieznany list z roku 1866. Treść korespondencji opatrzono szerokim komentarzem prezentującym jej kontekst historyczny. Przedstawiono przede wszystkim biografię odbiorcy listu – księdza Antoniego Śmitkowskiego. Przybliżono również współpracę założyciela służebniczek z fundatorką ochronki, której otwarcia dotyczy korespondencja – tj. z księżną Elżbietą z Działyńskich Czartoryską. Rozwinięto również wątek sposobu rekrutacji kandydatek do zgromadzenia służebniczek na przykładzie wspominanej w korespondencji Rozalii Krzekotowskiej.


Słowa kluczowe

Edmund Bojanowski; Elżbieta z Działyńskich Czartoryska; ks. Antoni Śmitkowski; korespondencja; ochronki wiejskie

Absolwenci Gimnazjum i Liceum Świętej Marii Magdaleny w Poznaniu 1805-1950, oprac. A. Białobłocki, Poznań 1995.
Biesiada J., Ksiądz Symforian Tomicki – pisarz, redaktor „Szkółki Niedzielnej” i „Oświaty”, „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski”, 9 (2014) s. 153-185.
Dwory polskie w Wielkiem Księstwie Poznańskiem, oprac. L. Durczykiewicz, Poznań 1912.
Górski A., Dokumenty z wieży kościoła w Przybymierzu, „Studia Zachodnie”, 8 (2006) s. 283-298.
Karwowski S., Historja Wielkiego Księstwa Poznańskiego, t. 3: 1890-1914, Poznań 1931.
Kornacka M.M., Edmund Bojanowski (1814-1871), „Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej w Polsce”, 26 (1967) s. 5-145.
Krzyżosiak R., Z dziejów parafii rzymskokatolickiej w Jutrosinie. 100 lat istnienia obecnego kościoła parafialnego, Jutrosin 2002.
Krzyżosiak R., Kościół św. Elżbiety w Jutrosinie na tle historii parafii jutrosińskiej, Jutrosin 2008.
Kukiel M., Czartoryski Adam Konstanty, w: Polski słownik biograficzny, t. 4,
Kraków 1938.
Kwilecki A., Ziemiaństwo wielkopolskie, Warszawa 1998.
Kwilecki A. (red.), Czartoryscy herbu Pogoń litewska, w: Ziemiaństwo wielkopolskie. W kręgu arystokracji, Poznań 2004, s. 326-380.
Kwilecki A., Wielkopolskie rody ziemiańskie, Poznań 2010.
Molik W., (rec.) Korespondencja bł. Edmunda Bojanowskiego, „Kronika Wielkopolski”, (2003) nr 1, s. 119-121.
Moryson J., Książę Olgierd Czartoryski (1888-1977). Życie i działalność społeczno-polityczna, Kraków 2012.
Rzepecki L., Obraz katolickich szkół elementarnych objętych Archidyjecezyjami Gnieźnieńską i Poznańską oraz Dyjecezyjami Chełmińską i Warmińską, Poznań 1867.
Skuratowicz J., Majątki wielkopolskie, t. 1: Powiat gostyński, red. J. Goszczyńska, Szreniawa 1997.
Smołka L., Edmund Bojanowski i jego korespondencja z lat 1829-1871, w: Korespondencja Edmunda Bojanowskiego z lat 1829-1871, t. 1, objaśnił, skomentował i zarysem monograficznym poprzedził L. Smołka, Wrocław 2001, s. 5-108.
Zając P., Misje jezuitów w Wielkopolsce i ich obrzańska rezydencja w latach 1852-1855, „Ecclesia. Studia z Dziejów Wielkopolski”, 9 (2014), s. 187-222.
Załęski S., Jezuici w Polsce, t. 5: Jezuici w Polsce porozbiorowej 1773-1905, cz. 2: 1820-1905, Kraków 1906.
Zieliński Z., Kościół katolicki w Wielkim Księstwie Poznańskim w latach 1848-1865, Lublin 1973.
Żychliński T., Kronika żałobna rodzin wielkopolskich od 1863-1876 r. z uwzględnieniem ważniejszych osobistości zmarłych w tym przeciągu czasu w innych dzielnicach Polski i na obczyźnie, Poznań 1877.
Żychliński T., Złota księga szlachty polskiéj, t. 8, Poznań 1886.
Pobierz

Opublikowane : 2019-06-23


Puślecki, Łukasz. (2019). Nieznany list Edmunda Bojanowskiego ze zbiorów prywatnych. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 111, 231-257. https://doi.org/10.31743/abmk.6299

Łukasz Puślecki 
Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Mikołaja Kopernika w Piaskach  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7245-8131