Tom 54 (1987):studia i materiały

Marek Zahajkiewicz
28-29
Ryszard Knapiński
110-118
Stefan Tomaszkiewicz
119-121
Zbigniew Bielamowicz
122-124
Henryk Jędrzejewski
129-131