A visit of French Bishops to Poland in 1924 in the light of materials deposited by Cardinal Dubois (1856–1929) in the Historical Archives of the Diocese of Paris


Abstract

In the early 1920s, the Polish exile in France had a population of over one hundred thousand. It consisted mainly of Poles from Galicia and Polish miners from Westphalia. They treated their stay in France as temporary, and therefore demanded that Polish priests provided pastoral care. Its installation was only possible in consultation with the French church authorities. In order to sign the relevant agreement, the Polish bishops invited French bishops to visit Poland in 1923. The visit took place in June 1924 under the leadership of Archbishop of Paris. The archives of the Diocese of Paris contain materials describing this event, which were submitted by Cardinal Dubois. By reading their contents, one can learn more about the reactions of the French party during and after the visit to the Second Polish Republic.

Keywords:

Dubois, Dalbor, Chaptal, Baudrillart, France, exile

Boisard P., Monseigneur Chaptal. Evêque d’Isionda (1861-1943), Paris 1945.

Brudzisz M., Pierwsze zebranie księży Polskiej Misji Katolickiej we Francji, „Studia Polonijne”, 33 (2012) p. 141-154.

Brudzisz M., Stan badań nad dziejami Polskiej misji Katolickiej we Francji, w: S. Zych S., B. Walicki, W kręgu badań nad Polonią i duszpasterstwem polonijnym. Istota i metodologia, Lublin-Sokołów Małopolski 2015, p. 321-356.

Brzeziński A., Z historii francuskiej „dyplomacji kulturalnej” w Polsce w okresie międzywojennym, „Przegląd Zachodni, 1995, r.51, nr 1, p.117-132.

Chałupczak H., Kołodziej E., Zjazdy i konferencje Konsulów Polskich we Francji. Protokoły i referaty 1931-1938, Lublin 2009.

Chaptal E., Une source inexplorée de vocations sacerdotales dans les familles étrangères en France, „L’Etranger catholique en France”, (1926) nr 1, p. 4-5.

Clément J.-L., Mgr Chaptal et la Mission diocésaine des étrangers, „Migration et religion en France”, 78 (2008) s. 53-63.

Dzwonkowski R., Geneza i rola przywódczej grupy społecznej w historii polskiej emigracji zarobkowej we Francji, 1920–1945, „Przegląd Polonijny”, 3 (1979) p. 69-82.

Dzwonkowski R., Polska opieka religijna we Francji 1909–1939, Poznań-Warszawa 1988.

Garçon G., Les catholiques polonais en France 1919–1949, Lille 2004.

Marchasson Y., Monseigneur Beaudrillart et la Pologne (1919–1939), w: Les Contacts religieux franco-polonais du Moyen Age à nos jours. Relations, influences, images d’un pays vu par l’autre, Collectif, Paris 1985.

Ponty J., Polonais méconnus. Histoire des travailleurs immigrés en France dans l’entre-deux-guerres, Paris 2005.

Satora M., Obraz Polski w dziennikach kardynała Alfreda Baudrillarta, Dzieje Najnowsze 2015, t. 2, p. 21-32.

Schor R., L’opinion francaise et les étrangers en France 1919-1939, Paris 1985.

Szymański J., „Nie chcemy tego ukrywać” – oczami świadków. Sytuacja duszpasterstwa polonijnego w północnej Francji w 1928 roku, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 98 (2012) p. 407-417.

Trąba M., Relacja biskupa Alfreda Baudrillarta z pobytu na polskim Górnym Śląsku w 1924 roku, „Zeszyty Chorzowskie”, 8 (2005) p. 62-95.


Published
2020-06-30


Kłakus, M. (2020). A visit of French Bishops to Poland in 1924 in the light of materials deposited by Cardinal Dubois (1856–1929) in the Historical Archives of the Diocese of Paris. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 113, 221–236. https://doi.org/10.31743/abmk.10005

Michał Kłakus 

dr historii Kościoła

https://orcid.org/0000-0002-0012-7525