Bishop Hryhoriy Khomyshyn – supporter of the normalization of ukrainian-polish relations in the interwar period

Mieczysław Ryba

Instytut Historii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Poland
https://orcid.org/0000-0002-6532-5987


Abstract

The article discusses the views and activities of the Ukrainian Greek Catholic Bishop Hryhoriy Khomyshyn at the turn of the 1920s and 1930s. Hryhoriy Khomyshyn was one of the greatest supporters of Polish-Ukrainian reconciliation in the Greek Catholic Church. He was a strong critic of ‘pagan’ Ukrainian nationalism. He made efforts to base the social and political life of Ukrainians on Christian ethics. On such grounds, he sought reconciliation between the Polish and Ukrainian nations. His attitude made him the most serious statesman with whom the Polish authorities found common ground.

Keywords:

Hryhoriy Khomyshyn, Andrey Sheptytsky, Greek Catholic Church, Ukrainian nationalism, interwar period

Głąbiński S., Sprawa ruska na Ziemi Czerwieńskiej, Warszawa 1937.

Grabski S., Szkoła na ziemiach wschodnich (w obronie ustawy z 31 VII 1924 r.), Warszawa 1927.

Grabski S., Ziemia Czerwieńska odwieczna, nierozerwalna część Polski, Lwów 1939.

Hołówko T., Kwestia narodowościowa w Polsce, Warszawa 1922.

Jagmin T., Polacy grekokatolicy na Ziemi Czerwieńskiej, Lwów 1939.

Jehreszij O., Jepyskop Hryhorij Chomyszyn: portret relihijno-cerkownoho i i hromadśko-politycznoho dijacza, Iwano-Frankiwśk 2006.

Krawchuk A., Metropolita Szeptycki wobec politycznego zaangażowania kleru grekokatolickiego w Galicji 1900-1914, w: Metropolita Szeptycki. Studia i materiały, red. A. Zięba, Kraków 1994, s. 120-129.

Kulińska L., Działalność terrorystyczna i sabotażowa nacjonalistycznych organizacji ukraińskich w Polsce w latach 1922-1939, Kraków 2009.

Nabywaniec S., Biskup Jozafat Kocyłowski (1876-1947), „Studia Rzeszowskie”, 5 (1998) s. 179-185.

Ryba M., Naród a polityka. Myśl społeczno-polityczna twórców ruchu narodowego w okresie międzywojennym, Lublin 1999.

Rzemieniuk F., Walki polityczne greckokatolickiego duchowieństwa o niepodległość Ukrainy w okresie II Rzeczpospolitej (1918-1939), Siedlce 2003.

Skakun R., «Pacyfikacija»: polśki represiji 1930 roku w Hałyczyni, Lwiw 2012.

Stoczewska B., Polska myśl konserwatywna okresu międzywojennego wobec kwestii ukraińskiej, „Politeja”, (2010) nr 2 (14), s. 301-332.

Strutyński M., Myśl społeczno-polityczna Kościoła greckokatolickiego w II RP (1918-1939), Kraków 2019.


Published
2020-06-30


Ryba, M. (2020). Bishop Hryhoriy Khomyshyn – supporter of the normalization of ukrainian-polish relations in the interwar period. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 113, 383–394. https://doi.org/10.31743/abmk.10013

Mieczysław Ryba 
Instytut Historii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr hab. historii; profesor w Instytucie Historii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

https://orcid.org/0000-0002-6532-5987