ABMK

Muzeum Wydawnictwa Sióstr Loretanek

Joanna Szady

Instytut Historii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II , Polska
https://orcid.org/0000-0002-6871-5315


Abstrakt

W budynku Wydawnictwa Sióstr Loretanek w Warszawie-Rembertowie powstaje muzeum poświęcone pamięci bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego. Przygotowywana od kilku lat ekspozycja stała ma popularyzować nie tylko osobę i działalność wydawniczą założyciela Zgromadzenia, ale również promować kulturę słowa drukowanego na bazie prezentowanego zasobu muzealnego. W placówce wyeksponowano postać I. Kłopotowskiego pod kątem jego osobistego zaangażowania w pracę publicystyczną i drukarską, a także przesłania duchowego, realizowanego w pracy wydawniczej przez zgromadzenie loretanek aż po czasy współczesne. Zwiedzający poznają więc wątek biograficzny w jego społecznym wymiarze, jakim było dzieło ewangelizacji przez słowo drukowane, wspieranie rozwoju czytelnictwa oraz podnoszenie poziomu kulturalnego i oświatowego na tle zmieniających się warunków politycznych. W muzeum będzie można zobaczyć również warunki techniczne i efekty działalności wydawnictwa w postaci zestawień ekspozycyjnych złożonych z maszyn drukarskich, urządzeń oraz narzędzi specjalistycznych (zecerskich, drukarskich i introligatorskich) czy wybranych egzemplarzy książek i gazet. Ekspozycję wzbogacają nowoczesne pod względem technicznym formy prezentacji danych, które wpływają na urozmaicenie procesu odbioru informacji zawartych w koncepcji muzeum. Muzeum Wydawnictwa Sióstr Loretanek wpisuje się tym samym w aktualny nurt wizualizacji przeszłości historycznej zauważalny w obszarze muzeów kościelnych, w którym eksponaty i materialne pamiątki przeszłości wraz z zastosowanymi rozwiązaniami multimedialnymi współtworzą wartościową pod wieloma względami opowieść. Udostępnienie muzeum szerokiemu gronu odbiorców ubogaci kościelną ofertę muzealną, propagującą zasoby dziedzictwa historycznego Kościoła w zakresie wartości religijnych, duchowych i edukacyjnych.

Słowa kluczowe:

Muzeum Wydawnictwa Sióstr Loretanek, ks. Ignacy Kłopotowski, loretanki, Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Loretańskiej

ABC życia chrześcijańskiego według ks. Ignacego Kłopotowskiego, oprac. K. Bielecka CSL, Warszawa 2005.

Adamski A., Kapłan i dziennikarz. Błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski (1866-1931), Warszawa 2008.

Bibliografia katolickich czasopism religijnych w Polsce 1918-1939, oprac. i red. Z. Zieliński, Lublin 1981.

Błażejczyk N.W. CSSF, Międzynarodowa konferencja „Muzea kościelne wobec nowych wyzwań”. Mszczonów, 18-20 października 2017 rok, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 110 (2018), s. 529-537.

Błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski w służbie ubogim i potrzebującym, oprac. Z.A. Chomiuk, Warszawa 2005.

Boruc A., Geografia i działalność wydawnictw katolickich w Królestwie Polskim w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, „Colloquia Litteraria UKSW”, (2013) nr 2/15, s. 87-107.

Chomiuk Z.A. CSL, Boży Gwałtownik. Sługa Boży ksiądz Ignacy Kłopotowski (1866-1931), w: W duchu i prawdzie. Wybrane sylwetki Kościoła lubelskiego (1805-2005), red. H. Misztal, Lublin 2005, s. 457-463.

Gajda K.A., Edukacyjna rola muzeum, Kraków 2019.

Kłaput B., Pomiędzy Scyllą a Charybdą. Muzeum narracyjne oczyma projektantów, w: Muzeum i zmiana. Losy muzeów narracyjnych, red. P. Kowal, K. Wolska-Pabian, Warszawa-Kraków 2019, s. 301-317.

Kłopotowski I., Przytułek św. Antoniego w Lublinie, Lublin 1906.

Lechicki Cz., Prasa katolicka Drugiej Rzeczypospolitej, „Kwartalnik Historii Prasy Polskiej”, 23 (1984), nr 2, s. 46-47.

Lubelski Dom Zarobkowy, wyd. Ignacy Kłopotowski, Warszawa 1904.

Łoziński B., Leksykon zakonów w Polsce. Informator o życiu konsekrowanym, Warszawa 1998.

Olszewski D., Ks. Ignacy Kłopotowski. Życie i apostolat, Warszawa 1996.

Rusak A., Aktualność pastoralnej i dydaktycznej roli polskich muzeów i skarbców kościelnych, w: Muzeum kościelne w perspektywie zadań i trendów współczesnego muzealnictwa. Materiały z sesji naukowej w dniach 14-15 czerwca 2012 r., red. T. Dudek-Bujarek, Katowice 2013, s. 31-38.

Ryszka Cz., Tylko przed Miłością otwiera się niebo. Błogosławiony ks. Ignacy Kłopotowski (1866-1931), Warszawa 2017.

Styk J., Ksiądz Ignacy Kłopotowski 1866-1931. Społecznik, publicysta i wydawca, Warszawa 1987.

Ziebińska-Witek A., Renesans materialności, czyli o powrót obiektów do muzeum, w: Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, red. E. Domańska, R. Stobiecki, T. Wiślicz, Kraków 2015, s. 217-228.

Ziębińska-Witek A., Żuk G. (red.), Wprowadzenie, w: Muzea w kulturze współczesnej, Lublin 2015, s. 7-18.

Pobierz

Opublikowane
2020-06-30


Szady, J. (2020). Muzeum Wydawnictwa Sióstr Loretanek. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 113, 395–406. https://doi.org/10.31743/abmk.10014

Joanna Szady 
Instytut Historii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr hab. historii

https://orcid.org/0000-0002-6871-5315