ABMK

„Częstochowa na Lubelszczyźnie”.

Na tym miejscu chwała Boga Najwyższego odprawiać się będzie... W setną rocznicę rewindykacji klasztoru oo. Bernardynów w Radecznicy (1919-2019), red. Iwo Mirosław Janusz OFM, Aleksander Krzysztof Sitnik OFM, Calvarianum, Kalwaria Zebrzydowska [2019].


Słowa kluczowe:

historiografia bernardyńska, Radecznica, historia klasztoru

Pobierz

Opublikowane
2020-06-30


Flaga, J. (2020). „Częstochowa na Lubelszczyźnie”.: Na tym miejscu chwała Boga Najwyższego odprawiać się będzie. W setną rocznicę rewindykacji klasztoru oo. Bernardynów w Radecznicy (1919-2019), red. Iwo Mirosław Janusz OFM, Aleksander Krzysztof Sitnik OFM, Calvarianum, Kalwaria Zebrzydowska [2019]. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 113, 511–516. https://doi.org/10.31743/abmk.10020

Jerzy Flaga 

prof. historii; emerytowany pracownik Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

https://orcid.org/0000-0003-4817-677X