ABMK

[Recenzja]: Marek G. Zieliński, Archiwum Fary Chełmińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2019, ss. 487, 1 nlb., 86 il.

Anna Laszuk

Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych , Polska
https://orcid.org/0000-0003-2230-2221


Słowa kluczowe:

fara chełmińska, archiwalia, inwentarz

Jankowska J. (rec.), M.G. Zieliński, Archiwum Fary Chełmińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2019, ss. 487, 1 nlb., il. 86, „Archiwista Polski”, (2019) nr 3-4, s. 116-121.

Konarski K., Wstęp do inwentarza zespołu archiwalnego. Zasady opracowania, „Archeion”, 21 (1952) s. 192-202.

Pobierz

Opublikowane
2020-06-30


Laszuk, A. (2020). [Recenzja]: Marek G. Zieliński, Archiwum Fary Chełmińskiej, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2019, ss. 487, 1 nlb., 86 il. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 113, 527–534. https://doi.org/10.31743/abmk.10022

Anna Laszuk 
Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych

dr historii, starszy specjalista w Departamencie Archiwistyki

https://orcid.org/0000-0003-2230-2221