[Review]: Zakład Salezjański im. Księdza Bosko w Oświęcimiu 1946-1947. Kronika tom 7, oprac. i wyd. Waldemar Witold Żurek SDB, Lublin 2018, ss. 260 + 43 fot.


Keywords:

the Salesians, World War II, Oświęcim, pastoral activities

Jasienica P., Bloki Oświęcimia, w: J. Lachendro, Zburzyć i zaorać...? Idea założenia Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau w świetle pracy polskiej w latach 1945-1948, Oświęcim 2007, s. 336-340

Ptaszkowski J., Rzecz o dobrej sławie Oświęcimia. Karty z przeszłości i teraźniejszości Zakładu im. św. Jana Bosko w Oświęcimiu, Kraków 1998.

Schönker H., Dotknięcie Anioła, oprac. K. Madoń-Mitzner, Warszawa 2018.

Skalińska-Dindorf Elżbieta, Kronika Oświęcimia. Dzieje Oświęcimia 1772-2003, Oświęcim 2006.

Strzelecka I., Budowa, rozbudowa oraz rozwój obozu i jego filii, w: Auschwitz 1940-1945, t. 1, red. W. Długoborski, F. Piper, Oświęcim-Brzezinka 1995, s. 58-60

Wróbel J., Niemieckie ciężkie baterie przeciwlotnicze wokół Oświęcimia 1944-1945, Warszawa 2019.

Żurek W.W. (oprac. i wyd. ), Salezjańskie Szkoły Rzemieślnicze w Oświęcimiu 1914-1971. Kronika, Lublin 2018.


Published
2020-06-30


Leśniak, A. (2020). [Review]: Zakład Salezjański im. Księdza Bosko w Oświęcimiu 1946-1947. Kronika tom 7, oprac. i wyd. Waldemar Witold Żurek SDB, Lublin 2018, ss. 260 + 43 fot. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 113, 535–541. https://doi.org/10.31743/abmk.10023

Adam Leśniak 

mgr stosunków międzynarodowych

https://orcid.org/0000-0002-7522-8048