Merry Christmas – Exhibition at the University Library of the Catholic University of Lublin. 18 December 2019 – 2 February 2020

Jolanta Wasilewska

Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego , Poland
https://orcid.org/0000-0003-0892-2766

Andrzej Szponar

Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II , Poland
https://orcid.org/0000-0002-5616-4579


Keywords:

Christmas, exhibition, postcards, Christmas traditions


Published
2020-06-30


Wasilewska, J., & Szponar, A. (2020). Merry Christmas – Exhibition at the University Library of the Catholic University of Lublin. 18 December 2019 – 2 February 2020. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 113, 547–552. https://doi.org/10.31743/abmk.10025

Jolanta Wasilewska 
Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

mgr historii sztuki; starszy kustosz dyplomowany w Bibliotece Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

https://orcid.org/0000-0003-0892-2766
Andrzej Szponar 
Biblioteka Uniwersytecka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

lic.; kierownik Działu Obsługi w Bibliotece Uniwersyteckiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

https://orcid.org/0000-0002-5616-4579