ABMK

Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach za rok 2019

Andrzej Kwaśniewski

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie , Polska
https://orcid.org/0000-0001-7174-2122


Słowa kluczowe:

archiwistyka, Archiwum Diecezjalne w Kielcach, środowisko naukowe, kościelne dobra kultury

Cedro W., Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach za rok 2015, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 105 (2016) s. 435-441.

Frączek L., Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach za rok 2017, „Świętokrzyskie Studia ArchiwalnoHistoryczne”, 7 (2018) s. 345-351.

Frączek L., Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach za rok 2018, „Świętokrzyskie Studia ArchiwalnoHistoryczne”, 8 (2019), s. 307-312.

Jabłońska A., Archiwum Archidiecezjalne w Gnieźnie – przykłady wykorzystania zasobów w badaniach dziejów staropolskiego duchowieństwa. Spotkanie w Towarzystwie Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach, „Archiva Ecclesiastica. Biuletyn Stowarzyszenia Archiwistów Kościelnych”, 12 (2019) s. 147-151.

Kania A., Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach za rok 2015, „Świętokrzyskie Studia ArchiwalnoHistoryczne”, 5 (2016), s. 399-407.

Kardyś P., Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach [za lata 2012-2014], „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 103 (2015) s. 421-426.

Kowalski W., The Catechism by Benedykt Herbest: Print and Orality in Religious Education on the Verge of the Modern Epoch [artykuł w druku].

Kwaśniewski A., Dorobek historiograficzny księdza Józefa Zdanowskiego [artykuł w druku].

Kwaśniewski A., Kościelne Dobra Kultury jako narzędzie formacji Christi fideleslaici przy Archiwum Diecezjalnym w Kielcach, „Veritati et Caritati”, 7 (2016), s. 115-143.

Kwaśniewski A., Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach za rok 2016, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 108 (2017), s. 477-481.

Kwaśniewski A., Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach za rok 2017, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 109 (2018) s. 481-486.

Kwaśniewski A., Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach za rok 2018, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 112 (2019) s. 449-553.

Kwaśniewski A., Statut Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego Imienia Błogosławionego Wincentego Kadłubka w Kielcach, „Archiwa, Biblioteki i MuzeaKościelne”, 107 (2017) s. 469-477.

Kwaśniewski A., Towarzystwo Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego imienia błogosławionego Wincentego Kadłubka w Kielcach w latach 2012-2015, w: Nova et vetera. Aktualne problemy archiwów diecezjalnych w Polsce, red. W. Żurek, Lublin 2016, s. 133-172.

Wróbel T., Ks. Józef Zdanowski historyk kielecki, „Kielecki Przegląd Diecezjalny”, 54 (1978) nr 1, s. 29-37.

Wróbel T., Zdanowski Józef, w: Słownik polskich teologów katolickich (1918-1981), t. 7, red. L. Grzebień, Warszawa 1983, s. 485-487.

Pobierz

Opublikowane
2020-12-21


Kwaśniewski, A. (2020). Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Przyjaciół Archiwum Diecezjalnego im. bł. Wincentego Kadłubka w Kielcach za rok 2019. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 114, 533–539. https://doi.org/10.31743/abmk.10182

Andrzej Kwaśniewski  andrzej220777@wp.pl
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

dr nauk humanistycznych w zakresie historii; wykładowca Uni­wersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

https://orcid.org/0000-0001-7174-2122