ABMK

Stowarzyszenia Bibliotek Kościelnych w Polsce, Włoszech i Hiszpanii w świetle ich statutów

Jerzy Adamczyk

Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu , Polska
https://orcid.org/0000-0003-1415-7378


Abstrakt

Celem artykułu jest ukazanie zagadnienia Stowarzyszenia Bibliotek Kościelnych w świetle wybranych statutów w aspekcie kanonicznym. W jego pierwszej części przedstawiono kwestię natury, celów i sposobów działania tej instytucji. W drugiej części wskazano na wewnętrzną organizację Stowarzyszenia, trzecią poświęcono jego władzom, a czwartą majątkowi Stowarzyszenia Bibliotek Kościelnych.

Słowa kluczowe:

biblioteka, statut, książki, stowarzyszenie bibliotek kościelnych, majątek, biblioteka kościelna

Komentarz do Kodeksu Prawa Kanonicznego. T. 2. Ks. II (1). Lud Boży, red. J. Krukowski, Poznań 2005.

Pobierz

Opublikowane
2020-12-21


Adamczyk, J. (2020). Stowarzyszenia Bibliotek Kościelnych w Polsce, Włoszech i Hiszpanii w świetle ich statutów. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 114, 5–24. https://doi.org/10.31743/abmk.11768

Jerzy Adamczyk 
Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu

dr hab. prawa kanonicznego; wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu

https://orcid.org/0000-0003-1415-7378