ABMK

„Informował, wprowadzając szczyptę rodzinności”. Omówienie czasopisma „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny. Dokumenty, studia, informacje” (1983-2006)

Paulina Byzdra-Kusz

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie , Polska
https://orcid.org/0000-0002-5495-5916


Abstrakt

Czasopismo „Teologia w Polsce. Biuletyn Informacyjny. Dokumenty, Studia, Informacje” – wydawane było w latach 1983-2006 z inicjatywy o. Stanisława Celestyna Napiórkowskiego OFMConv i Karola Klauzy. W tym czasie sta­nowiło forum informacyjne i rodzaj komunikatora, początkowo między ab­solwentami Wydziału Teologicznego KUL i ich wykładowcami, a następnie ogółem polskich teologów. W artykule podjęto próbę odtworzenia historii powstania i funkcjonowania pisma, opisania jego struktury oraz analizy treści jego numerów.

Słowa kluczowe:

„Teologia w Polsce”, teologia, czasopismo, Stanisław Celestyn Napiórkowski, Karol Klauza, Wydział Teologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski, KUL

Fijołek M., „Teologia w Polsce”, w: Encyklopedia 100-lecia KUL, t. 2, red. E. Gigilewicz, Lublin 2018, s. 471-472.

Pobierz

Opublikowane
2020-12-21


Byzdra-Kusz, P. (2020). „Informował, wprowadzając szczyptę rodzinności”. Omówienie czasopisma „Teologia w Polsce. Biuletyn informacyjny. Dokumenty, studia, informacje” (1983-2006). Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 114, 83–96. https://doi.org/10.31743/abmk.11771

Paulina Byzdra-Kusz 
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

dr historii; adiunkt w Ośrodku Badań nad Dziejami KUL

https://orcid.org/0000-0002-5495-5916