ABMK

Kultura intelektualna i duchowa dominikanów wileńskich w świetle inwentarza biblioteki z I połowy XVII wieku

Maria Juda

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie , Polska
https://orcid.org/0000-0001-7557-1850


Abstrakt

Inwentarz biblioteki dominikanów wileńskich z 1. połowy XVII wieku re­jestruje 506 pozycji wydawniczych. Są wśród nich druki opublikowane w XV, XVI i w niewielkiej liczbie w XVII stuleciu. Wydrukowane zostały przede wszystkim przez oficyny zagraniczne: włoskie, francuskie, niemieckie, niderlandzkie i szwajcarskie. Pod względem treściowym reprezentują wszyst­kie ówczesne obszary wiedzy ludzkiej, a ich liczebność w poszczególnych działach odzwierciedla zapotrzebowanie przez dominikanów wileńskich na określone piśmiennictwo, które pozwalało im właściwie wypełniać zadania wobec własnego zgromadzenia, klasztoru i otoczenia zewnętrznego.

Słowa kluczowe:

książka, biblioteka, inwentarz, dominikanie, Wilno, XVII wiek

Andrzejewski R., Cyceron, w: Encyklopedia katolicka, t. 3, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Lublin 1979, kol. 677-678.

Anielski W., Clichtove Josse, w: Encyklopedia katolicka, t. 3, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Lublin 1979, kol. 511-512.

Biographisch-bibliographisches Kirchenlexikon, Bd. 1, Hamm 1990.

Bartoszewski K., Eyb Albrecht, w: Encyklopedia katolicka, t. 4, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Lublin 1984, kol. 1475.

Barycz H., Jakub Górski, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 8, red. K. Lepszy, Wrocław 1959/1960, s. 438-440.

Barycz H., Jan Mączyński, leksykograf polski XVI wieku, „Reformacja w Polsce”, 3 (1924) s. 218-255.

Barycz H., Życie i twórczość Macieja z Miechowa. Pochodzenie, studia, podróże, w: Maciej z Miechowa 1457-1523. Historyk, geograf, lekarz i organizator nauki, Wrocław 1960, s. 15-74.

Bazielich A., Dionizy Kartuz, w: Encyklopedia katolicka, t. 3, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Lublin 1979, kol. 1339-1340.

Bieńkowska B., Inwentarze księgozbiorów prywatnych jako źródło do badań nad dziejami czytelnictwa, „Studia o Książce” 18 (1989) s. 65-75.

Biographish-bibliographisches Kirchenlexikon, t. 2, Hamm 1990.

Bogajewicz S.A., Rogalski A., Jan XXI, w: Encyklopedia katolicka, t. 7, red. S. Wielgus, Lublin 1997, kol. 831-833.

Brzozowski M., Teoria kaznodziejstwa (wiek XVI-XVIII), w: Dzieje teologii katolickiej w Polsce, red. M. Rechowicz, t. 2, cz. 1: Od Odrodzenia do Oświecenia, Lublin 1975, s. 361-428.

Daniluk M., Baroniusz Marcin, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1976, kol. 62.

Daniluk M., Hoffmeister Johann, w: Encyklopedia katolicka, t. 6, red. J. Walkusz, Lublin 1993, kol. 1109.

Daniluk M., Jan z Fryburga, w: Encyklopedia katolicka, t. 7, red. S. Wielgus, Lublin 1997, kol. 891.

Dictionnaire encyclopédique Quillet, t. 1, Paris 1968.

Dictionaire d’histoire et de geographie ecclesiastiques, t. 6, Paris 1932.

Długosz J., Biblioteka klasztoru karmelitów bosych w Wiśniczu (1630-1649), „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 13 (1966) s. 132-162.

Drączkowski F., Epifaniusz, w: Encyklopedia katolicka, t. 4, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Lublin 1984, kol. 1021-1023.

Drączkowski F., Euzebiusz z Cezarei, w: Encyklopedia katolicka, t. 4, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Lublin 1984, kol. 1351-1352.

Drączkowski F., Grzegorz z Nazjanzu, w: Encyklopedia katolicka, t. 6, red. J. Walkusz, Lublin 1993, kol. 313-316.

Drączkowski F., Jan Chryzostom, w: Encyklopedia Katolicka, t. 7, red. S. Wielgus, Lublin 1997, kol. 799-769.

Duchniewski J., Calepio, Calepino Ambrogio, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1976, kol. 1278-1279.

Enciclopedia ecclesiastica, vol. 3, 5, Milano 1949-1952.

Encyklopedia Kościelna, t. 5, red. M. Nowodworski, Warszawa 1874.

Encyklopedia Kościoła, red. F.L. Cross, E.A. Livingstone, t. 1-2, Warszawa 2004.

Florkowski E., Atanazy Wielki, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1973, kol. 1026-1029.

Fros H., Anioł Carletti z Chivasso, w: Encyklopedia katolicka, t. 1. red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1973, kol 613.

Gołębiowski F., Geiger Johannes, w: Encyklopedia katolicka, t. 5, red. L. Bieńkowski, Lublin 1989, kol. 930.

Grodziska-Ożóg K., Marcin Polak i jego twórczość, „Nasza Przeszłość”, 58 (1983) s. 169-201.

Hajdukiewicz L., Wstęp, w: Pliniusz, Historia naturalna (wybór), Wrocław 1961, s. I-LXXVIII.

Janeczek S., Hugon ze Świętego Wiktora, w: Encyklopedia katolicka, t. 6, red. J. Walkusz, Lublin 1993, kol. 1292.

Jastrzębski A., Fabiani Andrea, w: Encyklopedia katolicka, t. 5, red. L. Bieńkowski, Lublin 1989, kol. 5.

Kardynał Stanisław Hozjusz (1504-1579): osoba, myśl, dzieło, czasy, znaczenie, red. S. Archemczyk, J. Guzowski, J. Jezierski, Olsztyn 2005.

Kędziora S., Misiurek J., Bernard z Clairvaux, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1976, kol. 301-302.

Klemensiewicz Z., O Janie Mączyńskim w czterechsetlecie jego dzieła, „Język Polski”, 44 (1964) nr 2, s. 65-75.

Kłoczowski J., Brygida Szwedzka, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1976, kol. 1115-1116.

Kochaniewicz B., Teologia Arnolda z Villanova: między Biblią a polityką, „ Ruch Biblijny i Liturgiczny”, 64 (2011) nr 3, s. 255-266.

Kosiński J.A., Biblioteka konwentu dominikanów w Sieradzu na przełomie XVI i XVII wieku, w: Studia nad historią dominikanów w Polsce, red. J. Kłoczowski, t. 2, Wrocław 1975, s. 292-404.

Krąpiec M., Arystoteles, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1973, kol. 962-967.

Kumaniecki K., Cyceron i jego współcześni, Warszawa 1989.

Kurdziałek M., Albert Wielki, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1973, kol. 301-302.

Kurdziałek M., Bartłomiej Anglik, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1976, kol. 75.

Lexikon für Theologie und Kirche, Bd. 3, 8, Freiburg im Breisgau 1959-1963.

Lewicki J., Bernardyn z Busti, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1976, kol. 312.

Longosz S., Kasjodor, w: Encyklopedia katolicka, t. 8, red. A. Szostek, Lublin 2000, kol. 946-949.

Małunowiczówna L., Ambroży, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1973, kol. 411-415.

Migoń K., Bibliologia – nauka o kulturze książki, w: Encyklopedia książki, red. A. Żbikowska-Migoń i M. Skalska-Zlat, t. 1, Eseje•A-J, Wrocław 2017, s. 23-32.

Migoń K., Dawne katalogi biblioteczne jako źródło wiedzy o kulturze książki, „Roczniki Biblioteczne”, 49 (2005) s. 301-310.

Miławicki M., Inwentarze i spisy bibliotek klasztorów dominikańskich skasowanych w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego w XIX w. Stan źródeł i miejsce ich przechowywania, „Hereditas Monasteriorum”, 1 (2012) s. 141-172.

Misiurek J., Augustyn, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1973, kol. 1087-1095.

Misiurek J., Hozjusz Stanisław, w: Encyklopedia katolicka, t. 6, red. J. Walkusz, Lublin 1993 kol. 1258.

Moskal P., Kajetan, w: Encyklopedia katolicka, t. 8, red. B. Migut, Lublin 2000, kol. 338-339.

Myszor W., Cyprian, w: Encyklopedia katolicka, t. 3, red. R. Łukaszczyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Lublin 1979, kol. 690-693.

Niedziela M.L., Charakterystyka biblioteki klasztoru Dominikanów w Borku Starym w XVII i XVIII wieku, „Śląski Kwartalnik Historyczny. Sobótka”, 51 (1996) s. 196-203.

Piotr Skarga, w: Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy 1564-1995, oprac. L. Grzebień SJ, Kraków 2004, s. 619-620.

Plezia M., Wstęp, w: Jakub de Voragine. Złota legenda. Wybór, Warszawa 1955, s. I-LXXXVII.

Podręczna encyklopedia kościelna, t. 29-30, red. S. Gall, Warszawa 1913.

Pociecha W., Decjusz Jost Ludwik, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 5, red. W. Konopczyński, Kraków 1939/1946, s. 42-45.

Przekop E., Durand Guillaume Starszy, w: Encyklopedia katolicka, t. 4, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Lublin 1984, kol. 368-369.

Rosik S., Grzegorz I Wielki, w: Encyklopedia katolicka, t. 6, red. J. Walkusz, Lublin 1993, kol. 324-327.

Rusiecki M., Katechizm, w: Encyklopedia katolicka, t. 8, red. A. Szostek, Lublin 2000, kol. 1038-1047.

Rybczyński H., Bernard z Botony, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1976, kol. 300.

Skoczek J., Inwentarze biblioteczne jako źródło do dziejów kultury Polski epoki Odrodzenia, „Sprawozdania Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk”, 21 (1957) s. 267-270.

Słowiński J., Rozwój pisma łacińskiego w Polsce w XVI-XVIII wieku. Studium paleograficzne, Lublin 1992.

Słownik kultury antycznej, red. R. Kulesza, Warszawa 2012.

Smoleński S., Adam Szkot, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1973, kol. 73.

Sokołowski E., Alfons de Castro, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1973, kol. 258.

Stanula E., Hieronim, w: Encyklopedia Katolicka, t. 6, red. J. Walkusz, Lublin 1993, kol. 851-853.

Starowieyski M., Beda Czcigodny, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1976, kol. 171.

Swastek J., Erazm z Rotterdamu, w: Encyklopedia katolicka, t. 4, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Lublin 1984, kol. 1062-1063.

Szostek I., Biblioteka dominikanów we Wrocławiu (1226-1810), w: Studia nad historią dominikanów w Polsce, red. J. Kłoczowski, t. 2, Wrocław 1975, s. 409-446.

Szymik S., Mikołaj z Liry, w: Encyklopedia katolicka, t. 12, red. S. Wilk, Lublin 2008, kol. 1005-1006.

Świętochowski R., Biblioteka OO. Dominikanów w Krakowie, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, 33 (1976) s. 299-311.

Świeżawski S., Studia z myśli późnego średniowiecza, Warszawa 1998.

Świeżawski S., Święty Tomasz na nowo odczytany, Poznań 2002.

Tazbir J., Skarga Piotr, w: Polski Słownik Biograficzny, t. 37, red. H. Markiewicz, Warszawa 1997, s. 35-43.

Torell Jean-P., Tomasz z Akwinu – człowiek i dzieło, Kęty-Warszawa 2008.

Trapé Agostino, Święty Augustyn – człowiek, duszpasterz, mistyk, Warszawa 1987.

Vetulani A., Corpus iuris canonici, w: Encyklopedia katolicka, t. 3, red. R. Łukaszczyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Lublin 1979, kol. 598-599.

Warda K., Inwentarze bibliotek klasztornych jako źródło do dziejów książki polskiej w XIX w., „Studia o Książce”, 15 (1985) s. 115-123.

Waszkinel R., Caprelous Jean, w: Encyklopedia Katolicka, t. 2, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1976, kol. 1322-1323.

Wawro J., Aleksander z Hales, w: Encyklopedia katolicka, t. 1, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1973, kol. 335-340.

Wawrzyniak F., Epiktet z Hierapolis, w: Encyklopedia katolicka, t. 4, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Lublin 1984, kol. 1031-1032.

Wielgus S., Gerson Jan, w: Encyklopedia katolicka, t. 5, red. L. Bieńkowski, Lublin 1989, kol. 1118-1119.

Witek S., Bartłomiej z San Concordio, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1976, kol. 81.

Wojtyska H., Bernard z Luksemburga, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1976, kol. 308.

Wojtyska H., Eck Johann, w: Encyklopedia katolicka, t. 4, red. R. Łukaszyk, L. Bieńkowski, F. Gryglewicz, Lublin 1984, kol. 648-649.

Wójcik E., Piotr Lombard, w: Encyklopedia katolicka, t. 15, red. S. Wilk, Lublin 2011, kol. 678-681.

Wysocki M., Tertulian, w: Encyklopedia katolicka, t. 19, red. S. Wilk, Lublin 2013, kol. 731-735.

Zawadzka K., Biblioteka klasztoru dominikanów we Wrocławiu (1226-1810), w: Studia nad historią dominikanów w Polsce, red. J. Kłoczowski, t. 2, Wrocław 1975, s. 290-362.

Zbicia J., Jakub de Voragine, w: Encyklopedia katolicka, t. 7, red. S. Wielgus, Lublin 1997, kol. 713-714.

Zieliński E., Bonawentura, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1976, kol. 780-785.

Pobierz

Opublikowane
2020-12-21


Juda, M. (2020). Kultura intelektualna i duchowa dominikanów wileńskich w świetle inwentarza biblioteki z I połowy XVII wieku. Archiwa, Biblioteki I Muzea Kościelne, 114, 123–143. https://doi.org/10.31743/abmk.11774

Maria Juda 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

prof. historii; Instytut Historii

https://orcid.org/0000-0001-7557-1850